تغییر شرایط مهریهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مهریه، عندالمطالبه بودن، عندالاستطاعه بودن.

پرسش: درباره شرايط مهریه، از نظر شرعی تغيير شرط عندالمطالبه بودن به عندالاستطاعه بودن چگونه است؟

پاسخ:


تغییر در شرایط مهریه

[ویرایش]

با توافق زوجه بلامانع است.‌

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «تغییر شرایط مهریه»‌، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار