تشابه پیشگویی‌های عهدین و منابع اسلامیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عدالت، امام مهدی (علیه‌السلام)، امام صادق (علیه‌السّلام)، شیعه، اهل سنّت، حضرت عیسی (علیه‌السّلام)، ظهور امام زمان (علیه‌السّلام)، حکومت.

پرسش: آیا تشابهی میان پیشگویی‌های عهدین ومنابع اسلامی وجود دارد؟

پاسخ:


مقدمه

[ویرایش]

مقایسه پیشگویی‌های عهدین درباره منجی با آنچه در منابع اسلامی آمده است، نشان می‌دهد که بسیاری از این پیشگویی‌ها در منابع اسلامی نیز -اعم از شیعه و اهل سنّت- آمده است. در اینجا به مهم‌ترین پیشگویی‌های عهدین و نظایر اسلامی آنها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های منجی و جهان پس از ظهور

[ویرایش]

در عصر ظهور امام زمان (علیه‌السلام) انتظاراتی که از منجی عالم بشریت می‌رود در تحقق آنها کوشا باشد عبارت است از عدالت‌محوری، تحقّق امنیت در جهان، فراوانی نعمت و سایر مسائل مربوط به مدینه فاضله را به وجود آورد و حق را به حق‌دار برساند که در ذیل مقاله به عباراتی از آنها اشاره می‌کنیم:

← عدالت‌محوری


عدالت‌محوری (که بسیار بر آن تاکید شده است).
[۱] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۷۱، (بخش دوازدهم/ فصل دوم/ زنده کردن زمین با عدالت).
[۲] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۲۵،
«چشم‌گیرترین نمودهای عدالت، امام مهدی (علیه‌السلام)، امام صادق (علیه‌السّلام) نیز فرموده است: «اذا قامَ القائِمُ (علیه‌السّلام) حَکمَ بِالعَدلِ، وَ ارتَفَعَ فی ایامِهِ الجَورُ، واَمِنَت بِهِ السُّبُلُ، واَخرَجَتِ الاَرضُ بَرَکاتِها، ورَدَّ کلَّ حَقٍّ الی اهلِهِ.» «هنگامی که قائم قیام کند به عدالت حکم می‌راند و ستم در روزگار او از میان می‌رود و راه‌ها امن می‌شوند و زمین برکت‌هایش را بیرون می‌آورد و هر حقّی به صاحبش بازگردانده می‌شود»»
[۳] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۴۷، ح ۱۸۶۴.
[۴] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۴۷، ح ۱۸۶۵.


← تحقّق امنیت در جهان


تحقّق امنیت در جهان (هم زیستی مسالمت‌آمیز مردمان و حتّی حیوانات).
[۵] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۲۱، (بخش دوازدهم/ فصل چهارم/ گسترش امنیت).
«از امام حسن (علیه‌السّلام) نیز نقل شده است: «تَصطَلِحُ فی مُلکهِ السِّباعُ، وتُخرِجُ الاَرض نَبتَها، وتُنزِلُ السَّماءُ بَرَکتَها، وتَظهَرُ لَهُ الکنوزُ، یملِک ما بَینَ الخافِقَینِ اربَعینَ عاماً، فَطوبی لِمَن ادرَک ایامَهُ، وسَمِعَ کلامَهُ.» «در فرمان‌روایی او درندگان با هم در صلح و صفا به سر می‌برند. و زمین گیاهش را بیرون می‌دهد و آسمان برکتش را فرو می‌فرستد و گنج‌های نهان برایش پدیدار می‌شوند، میانه دو افق [شرق و غرب] را چهل سال در اختیار دارد. خوشا به حال کسی که روزگار او را دریابد و سخن او را بشنود»»
[۶] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۹۹، ح ۱۷۵۶، «الاحتجاج»).
«پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این‌باره می‌فرماید: «یلعَبُ الصَّبِی بِالثُّعبانِ فَلا یضُرُّهُ، ویراعِی الغَنَمَ الذِّئبُ فَلا یضُرُّها، ویراعِی الاَسَدُ البَقَرَ فَلا یضُرُّها؛ کودک با مارهای بزرگ بازی می‌کند و زیانی نمی‌بیند و گرگ گله گوسفند را می‌چراند و به او ضرری نمی‌زند و شیر گاو را می‌چراند و به آن آسیبی نمی‌رساند».
[۷] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۲۹، ح ۱۸۴۲، (مسند ابن حنبل).


← بازگشت حضرت عیسی


بازگشت حضرت عیسی.
[۸] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۷، (بخش یازدهم/ فصل پنجم/ فرود آمدن عیسی.
«در روایات اسلامی نیز بارها بر بازگشت حضرت عیسی (علیه‌السّلام) پس از زمان ظهور امام زمان (علیه‌السّلام) در آخرالزمان تاکید شده است. در روایتی از پیامبر اکرم نقل شده است: «کیفَ انتُم اذا نَزَلَ ابنُ مَریمَ فیکم، وامامُکم مِنکم؟ چگونه هستید هنگامی که فرزند مریم میانتان فرود می‌آید، در حالی که امامتان از خودتان است؟»»
[۹] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۷، ح ۱۶۷۲، «صحیح بخاری».
«همچنین در صحیح مسلم درباره برگشتن حضرت عیسی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روایت شده است: «والذی نفسی بیده، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حَکماً مُقسِطاً، وامام الناس یومئذٍ رجل صالح فاذا کبّر لصلاة الصبح وتهیا للصلاة نزل عیسی بن مریم، فاذا رآه عرفه، فیرجع یمشی القهقری لیتقدم عیسی بن مریم (علیه‌السلام)، فیضع عیسی (علیه‌السّلام) یده بین کتفیه، فیقول له: صلّ، فانما اقیمت الصلاة لک، فیصلی عیسی (علیه‌السّلام) وراءه.» «سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، نزدیک است که عیسی بن مریم در میان شما به عنوان داور عادل فرود بیاید، و در آن روز امام مردم، مرد شایسته‌ای است که وقتی برای نماز صبح تکبیر می‌گوید و آماده نماز می‌شود، عیسی بن مریم فرود می‌آید، و وقتی [امام] او را ببیند می‌شناسد و به عقب بر می‌گردد تا عیسی بن مریم (علیه‌السّلام) را جلو بیندازد.» «امّا عیسی (علیه‌السّلام) دستش را روی شانه ایشان می‌گذارد و می‌گوید: نماز [ت را] بخوان.» «چرا که نماز برای تو برپا شده است. پس عیسی (علیه‌السّلام) هم پشت سر او به نماز می‌ایستد.»
[۱۱] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۸، ص۲۱۶، ح ۱۵۲۹، «ابن ماجه»).


← سایر ویژگی‌ها


• صفات نیکوی منجی.
[۱۲] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۲، ص۳۵۵، (بخش دوم/ فصل چهارم: شمائل امام).
[۱۳] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۸، ص۱۵۷، (بخش یازدهم/ فصل سوم: سیما و حالت امام هنگام قیام).

• گستره جهانی حکومت.
[۱۴] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۵۳، (بخش دوازدهم/ فصل سوم/ فراگیر شدن حکومت اسلامی).

• فراوانی نعمت.
[۱۵] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۳۷، (بخش دوازدهم/ فصل چهارم/ نقش برکات الهی در توسعه اجتماعی).

• به ارث رسیدن زمین به صالحان تا قیامت.
[۱۶] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۲، ص۷۵، (بخش یکم/ فصل پنجم/ اشارات‌های و بشارت‌های قرآن)

• طرفداری از مظلومان.
[۱۷] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۴۴۶، (بخش دوازدهم/ پژوهشی درباره سیره حکومتی امام مهدی (علیه‌السّلام)/ تامین امنیت فراگیر).

• عدالت قضایی.
[۱۸] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۸۵، (بخش دوازدهم/ فصل ششم: سیاست‌های قضای).

• پایان شرک و گناه.
[۱۹] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۳۳، (بخش دوازدهم/ فصل سوم: سیاست‌های فرهنگی).

• آکنده شدن جهان از معرفت الهی.
[۲۰] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۳۳، (بخش دوازدهم/ فصل سوم: سیاست‌های فرهنگی).

پرستش خدا در تمام جهان.
[۲۱] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۳۷، (بخش دوازدهم/ فصل یکم: بنیادهای سیره حکومتی امام مهدی علیه‌السلام).

• مبارزه با ستمگران و متکبران.
[۲۲] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۶۹، (بخش دوازدهم/ فصل دوم/ مجازات ستمگران).

• استمرار حکومت منجی تا قیامت.

حوادث قبل از ظهور

[ویرایش]

۱. گسترش جنگ و قحطی و بیماری قبل از ظهور.
[۲۳] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۷، ص۲۲۷، (بخش نهم/ فصل دوم).

۲. ظهور مدعیان مهدویت قبل از ظهور.
[۲۴] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۴، ص۷، (بخش چهارم/ فصل چهارم: مدعیان دروغین).

۳. ناگهانی بودن ظهور.
[۲۵] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۸، ص۸۵، (بخش یازدهم/ فصل یکم).

۴. نبرد آرماگدون (نبرد جهانی قبل از ظهور).
[۲۶] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۷، ص۲۲۷، (بخش دهم/ فصل دوم).
«در روایتی از نبی مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به نقل از صحیح مسلم»

روایتی از نبرد جهانی

[ویرایش]

«آمده است: «لا یری مثلها» او «لم یر مثلها». در روایت دیگری از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده‌اند: «فیقتلون شهراً لا یکلّ لهم سلاح ولا لکم، ویقذف الصبر علیکم و علیهم...فاذا کان راس الشهر قال ربّکم: الیوم اسلّ سیفی فانتقم من اعدائی، وانصر اولیائی، فیقتلون مقتلة ما رئی مثلها قط، متی ما تسیر الخیل الا علی الخیل، وما یسیر الرجل الا علی الرجل...فبینما هم کذلک اذ سمعوا صوتا من السماء: ابشروا فقد اتاکم الغوث، فیقولون نزل عیسی ابن مریم.» «یک ماه می‌جنگند، نه اسلحه شما و نه اسلحه آنها از کار می‌افتد و کند می‌شود، و بر دل آنها و شما شکیبایی می‌افتد... وقتی یک ماه به پایان رسید، پروردگارتان می‌گوید: امروز شمشیرم را می‌کشم، و از دشمنانم انتقام می‌گیرم و دوستانم را یاری می‌کنم. چنان کشتاری می‌شود که شبیه آن دیده نشده است. هیچ اسبی از جا نمی‌جنبد مگر از روی [جنازه] اسبی دیگر، و انسانی حرکت نمی‌کند مگر از روی [جنازه] دیگری... در همین اوضاع ندایی از آسمان می‌شنوند: مژده! برایتان کمک آمد. و می‌گویند: عیسی بن مریم از آسمان فرود آمد».»

موارد اختلافی عهدین با منابع اسلامی

[ویرایش]

روشن است مواردی نیز در عهدین هست که منابع اسلامی آنها را تایید نمی‌کنند؛ مانند:
۱. خاموش شدن خورشید، ماه و ستارگان.
۲. نزول حضرت عیسی (علیه‌السّلام) در جایگاه منجی موعود.
۳. گسترش بیماری‌های واگیردار.
۴. ویرانی هیکل سلیمان (معبد بیت المقدّس).
۵. آسایش پس از ظهور به مدّت هزار سال.

← دلیل اختلافات


این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از تحریف عهدین و افزوده‌های پسین به آنها باشد. توجّه به این نکته نیز مهم است که برخی موارد مشترک نیز تنها در مصادر اهل سنّت آمده است و چنین مواردی نیازمند دقت بیشتری است.
[۳۰] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۱، سال انتشار: ۱۳۹۳، ص۹۴-۱۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۷۱، (بخش دوازدهم/ فصل دوم/ زنده کردن زمین با عدالت).
۲. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۲۵،
۳. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۴۷، ح ۱۸۶۴.
۴. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۴۷، ح ۱۸۶۵.
۵. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۲۱، (بخش دوازدهم/ فصل چهارم/ گسترش امنیت).
۶. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۹۹، ح ۱۷۵۶، «الاحتجاج»).
۷. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۲۹، ح ۱۸۴۲، (مسند ابن حنبل).
۸. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۷، (بخش یازدهم/ فصل پنجم/ فرود آمدن عیسی.
۹. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۷، ح ۱۶۷۲، «صحیح بخاری».
۱۰. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۱، ص۹۳.    
۱۱. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۸، ص۲۱۶، ح ۱۵۲۹، «ابن ماجه»).
۱۲. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۲، ص۳۵۵، (بخش دوم/ فصل چهارم: شمائل امام).
۱۳. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۸، ص۱۵۷، (بخش یازدهم/ فصل سوم: سیما و حالت امام هنگام قیام).
۱۴. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۵۳، (بخش دوازدهم/ فصل سوم/ فراگیر شدن حکومت اسلامی).
۱۵. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۳۷، (بخش دوازدهم/ فصل چهارم/ نقش برکات الهی در توسعه اجتماعی).
۱۶. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۲، ص۷۵، (بخش یکم/ فصل پنجم/ اشارات‌های و بشارت‌های قرآن)
۱۷. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۴۴۶، (بخش دوازدهم/ پژوهشی درباره سیره حکومتی امام مهدی (علیه‌السّلام)/ تامین امنیت فراگیر).
۱۸. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۳۸۵، (بخش دوازدهم/ فصل ششم: سیاست‌های قضای).
۱۹. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۳۳، (بخش دوازدهم/ فصل سوم: سیاست‌های فرهنگی).
۲۰. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۲۳۳، (بخش دوازدهم/ فصل سوم: سیاست‌های فرهنگی).
۲۱. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۳۷، (بخش دوازدهم/ فصل یکم: بنیادهای سیره حکومتی امام مهدی علیه‌السلام).
۲۲. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۶۹، (بخش دوازدهم/ فصل دوم/ مجازات ستمگران).
۲۳. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۷، ص۲۲۷، (بخش نهم/ فصل دوم).
۲۴. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۴، ص۷، (بخش چهارم/ فصل چهارم: مدعیان دروغین).
۲۵. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۸، ص۸۵، (بخش یازدهم/ فصل یکم).
۲۶. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۷، ص۲۲۷، (بخش دهم/ فصل دوم).
۲۷. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۲۲۳.    
۲۸. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ دمشق، ج۴۷، ص۵۰۶.    
۲۹. متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمّال، ج۱۴، ص۵۷۹، ح ۳۹۶۵۲. و فیه «الطیر» بدل «الصبر»).    
۳۰. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، ج۱، سال انتشار: ۱۳۹۳، ص۹۴-۱۱۶.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «تشابه پیشگویی‌های عهدین و منابع اسلامی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار