تسویلذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تسویل، تزیین.
پرسش: منظور از «تسویل» و «تزیین» که مفاد برخی آیات قرآنی است، چیست؟

پاسخ:


تسویل

[ویرایش]

تسویل، به معنای شر را برای او دوست داشتنی کرد و ساده انگاشت و او را فریب داد.
[۱] انیس ابراهیم و منتصر عبدالحلیم، معجم الوسیط، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۴، ص ۴۶۵.


تزیین

[ویرایش]

تزیین از زیّنه: زانه
[۲] انیس ابراهیم و منتصر عبدالحلیم، معجم الوسیط، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۴، ص ۴۱۰.
به معنای زیبا جلوه داد می‌باشد.

مراد از تسویل

[ویرایش]

مراد از تسویل که در بعضی آیات قرآن کریم آمده، واقعی نشان دادن و اظهار دوست داشتن عملی ضد ارزشی برای نفس است.

مراد از تزیین

[ویرایش]

مراد از تزیین زیبا جلوه دادن ارزش‌ها یا غیر ارزش‌ها به نحو شایسته است.

انواع تزیین

[ویرایش]

علامه طباطبایی می‌فرماید: دو نوع تزیین داریم:

← أ. تزیین شایسته


این تزیین سبب می‌شود انسان در طول زندگی با اعمال مختلف که مربوط به مال و جاه و فرزندان و بدن است، از دنیا در راه رسیدن به کمالات اخروی بهره‌مند شود.


← ب. تزیین ناشایسته


تزیینی که از وسایلی که در اختیار انسان است در راستای جلب قلوب و غفلت از یاد خدا استفاده می‌شود. هر دو نوع تزیین و بلکه تمام کارها

مثال برای نوع اول تزیین

[ویرایش]

«... لکن الله حّبب الیکم الایمان و زیّنه فی قلوبکم...؛ (لیکن خدا به لطف خود) مقام ایمان را محبوب شما گردانید و در دل‌هایتان نیکو بیاراست...».

مثال برای نوع دوم

[ویرایش]

«زین للناس حب الشهوات من النساء...؛ برای مردم دوست داشتن شهوت‌های نفسانی که عبارت است از میل به زن‌ها ... زیبا جلوه داده شد».

تفاوت تزیین نوع اول با نوع دوم

[ویرایش]

بی‌تردید تزیین نوع اول نه‌تنها برای دین انسان ضرر ندارد، بلکه برای رسیدن به کمالات اخروی لازم، و خداوند مهربان هم در هر موردی که لازم بوده آن را زیبا جلوه داده است، تا انسان‌ها به آن علاقه‌مند شوند، ولی تزیین نوع دوم و تسویل از ترفندهای شیطان است، اگر انسان بدون راه‌نمایی پیامبران و اولیای الهی قدم بردارد، عاقبتی سخت خواهد داشت، چون شیطان هیچ‌گاه خیر انسان را نمی‌خواهد.

← دیدگاه مفسران


مفسران می‌فرمایند: شیطان برای تزیین عمل مذموم، در ابتدا خواسته نفس انسان را پیدا می‌کند و آن‌گاه عمل ضد ارزش را بر طبق خواسته نفس زیبا جلوه می‌دهد و یا عمل ارزشی را زشت جلوه می‌دهد، سپس با تحریک قوای باطنی و احساسات درونی هواهای نفسانی و شهوت‌ها آن عمل را با لذت جلوه می‌دهد و آن را برای انسان حق و واقع می‌نمایاند؛ در نتیجه نفس به آن علاقه‌مند می‌شود و بدون توجه به عواقب بد آن از هر راهی که شد، می‌خواهد آن عمل را انجام دهد.
[۷] جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی، مراحل اخلاق در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۰۳.نتیجه بحث

[ویرایش]


تزیین در برخی از آیات قرآن اگر نسبت به عملی ارزشمند باشد، یکی از عنایت‌های خداوند برای رسیدن به ثواب‌های آخرتی است و اگر حالتی غیر واقعی داشته باشد، یعنی ارزش را زشت و ضد‌ ارزش را زیبا جلوه دهد، یکی از ترفندهای شیطان است که باید از دام‌های شیطان پرهیز کرد.

بنابراین شیطان مثل راه‌زنی که آماده فرار است هیچ عملی را انجام نمی‌دهد فقط با استفاده از خواهش‌های نفسانی و ...، انسان را به طرف خود می‌خواند از طرفی خداوند و پیامبران اولیای الهی و عقل سلیم راه راست را به انسان نشان می‌دهد، و انسان باید با توسل به اولیای الهی از خدا کمک بخواهد که همیشه بر شیطان غلبه و تنها به سخنان الهی گوش دهد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انیس ابراهیم و منتصر عبدالحلیم، معجم الوسیط، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۴، ص ۴۶۵.
۲. انیس ابراهیم و منتصر عبدالحلیم، معجم الوسیط، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۴، ص ۴۱۰.
۳. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، اسماعیلیان، چ ۵، ۱۴۱۲ ه، ج ۳، ص ۹۷.    
۴. حجرات (۴۹)، آیه ۷.    
۵. آل‌عمران (۳)، آیه ۱۴.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، اسماعیلیان، چ ۵، ۱۴۱۲ ه، ج ۳، ص ۹۷.    
۷. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی، مراحل اخلاق در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۰۳.
۸. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، اسماعیلیان، چ ۵، ۱۴۱۲ ه، ج ۲، ص ۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : تفسیر | قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار