تسبیح تربتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تسبیح، تربت، امام حسین علیه‌السلام.

پرسش: تسبیح تربت امام حسین ـ علیه‌السلام ـ چه آثار و برکاتی دارد؟

پاسخ:برکات تربت امام حسین

[ویرایش]

در ارتباط با آثار و برکات تربت امام حسین علیه‌السلام در منابع دینی و حدیثی ما مطالب فراوانی وارد شده است. در این زمینه می‌توانید پاسخ‌های: ۳۰۱۵، ۳۰۲۷۹ و ۸۳ را مطالعه کنید.

تسبیح با تربت امام حسین

[ویرایش]


← روایتی از امام کاظم


اما در مورد تسبیح با تربت سیدالشهدا علیه‌السلام امام کاظم علیه‌السلام فرموده است: شیعیان ما از چهار چیز بی‌نیاز نیستند. حصیری که بر آن نماز بگزارند(جانماز)؛ انگشتری که در دست کنند؛ مسواکی که با آن مسواک کنند، و تسبیح از تربت سیدالشهدا ـ علیه‌السلام ـ که دارای سی و سه دانه باشد، هرگاه با آن ذکر بگویند، خداوند برایشان در قبال هر دانه آن، چهار حسنه می‌نویسد و هرگاه ذکر از یادشان رفته و تنها بر حسب عادت آن را در دست بگردانند، خداوند برای آنان بیست حسنه در نظر می‌گیرد.

←← یادآوری یک نکته


نکته جالب توجه در این حدیث این است که مجرد داشتن تسبیح تربت امام حسین علیه‌السلام حتی بدون گفتن ذکر، نیز دارای ثواب است.

← روایتی دیگر


در روایتی دیگر از آن حضرت سؤال شد؛ آیا جایز است انسان با تربت امام حسین ـ علیه‌السلام ـ تسبیح بگوید، و آیا تربت دارای فضیلتی است؟ امام علیه‌السلام جواب دادند: ... چه چیزی با فضیلت‌تر از تربت سیدالشهدا است که اگر کسی که تسبیح تربت در دستش باشد و ذکر از یادش برود و آن‌ را در دستش بگرداند، ثواب ذکر برایش نوشته خواهد شد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ‌۱۴، ص ۵۳۶، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۲. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ‌۱۴، ص ۵۳۶، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار