تدفین شهداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شهدای کربلا، تدفین.
پرسش: اجساد شهدای کربلا پس از چند روز و توسط چه کسانی دفن شدند؟
پاسخ: طبق نقل کتاب‌های تاریخی و مقاتل، دفن بدن مطهر امام حسین ـ علیه‌السلام ـ و اجساد مطهر شهدای کربلا در پایان روز دوازدهم (شب سیزدهم) محرم توسط گروهی از مردان قبیله بنی‌اسد که در نزدیکی کربلا چادر زده و سکونت داشتند، انجام شده است.


روز تدفین شهدای کربلا

[ویرایش]

شهادت امام حسین علیه‌السلام و اصحابش در دهم محرم سال ۶۱ (ه. ق)، بوده است و دفن بدن مطهر آن حضرت ـ علیه‌السلام ـ و اجساد مطهر شهدای کربلا در پایان روز دوازدهم (شب سیزدهم) محرم توسط گروهی از مردان قبیله بنی‌اسد
[۱] دایرة المعارف تشیع، ج ۳، ص ۳۴۰؛ در «دایرة المعارف تشیع‌» آمده است: «بنی اسد، نام تیره‌ای از قبایل عرب، از فرزندان اسد بن خزیمه بن مدرکه... این قبیله‌ توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر حضرت سیدالشهدا و انصار آن حضرت را پس از واقعه‌ کربلا در سال ۶۱ ق. داشتند. جمعی از اصحاب، علما، شعرا و زعمای امامیه از این قبیله‌ برخاسته‌اند. برخی از همسران پیامبر اکرم‌ ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نیز از همین قبیله بوده‌اند. این قبیله درسال ۱۹ هجری از بلاد حجاز به عراق رفته، در کوفه و غاضریه از نواحی کربلا سکونت‌کردند.از قبایل سلحشور عرب محسوب می‌گردند. هنگام بنای کوفه، این قبیله محله‌ خاصی را در جنوب مسجد کوفه به خویش اختصاص دادند.در سال ۳۶ هجری در جنگ‌جمل،با علی‌ ـ علیه‌السلام ـ بیعت کردند و در کنار آن حضرت جنگیدند. در قیام عاشورا در سال ۶۱به سه دسته تقسیم شدند: موافق با حضرت و مخالف و بی‌طرف. حبیب بن مظاهر، انس‌بن حرث، مسلم بن عوسجه، قیس بن مسهر، موقع بن ثمامه و عمرو بن خالد صیداوی ازسران موافق بودند و حرملة بن کاهل اسدی، قاتل طفل شیر خوار،از سران مخالف بود. گروهی از دسته سوم (بی‌طرف‌ها) پس از شهادت حسین، زنانشان بر میدان جنگ گذر کرده‌ و اجساد را دیدند و تحت تأثیر قرار گرفتند و به سرزمین خود رفته، مردان را جهت دفن‌اجساد، خبر کردند. ابتدا زنان بیل و کلنگ به دست گرفته به طرف کربلا روان شدند. پس ازمدتی وجدان مردان بنی‌اسد بیدار گشت و به خود آمدند و به دنبال زنان راه افتاده به دفن‌اجساد امام و یارانش پرداختند. این فداکاری سبب شهرت آنان شد و از آن پس شیعیان به‌نظر احترام و محبت به قبیله بنی اسد می‌نگرند».
[۲] محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، واژه بنی‌اسد.
که در نزدیکی کربلا چادر زده و سکونت داشتند، انجام شده است.

چگونگی دفن اجساد شهدا

[ویرایش]

وقتی لشکر عبیدالله زیاد به‌سوی کوفه حرکت کرد، بدن‌های پاک و مطهر امام حسین ـ علیه‌السلام ـ و اصحاب یاران باوفایش به‌صورت بسیار جگرخراشی روی زمین باقی مانده بود و کسی جرأت نمی‌کرد آنها را دفن کند، تا این‌که زنان قبیله بنی‌اسد مردان خود را مورد شماتت قرار دادند و آنان را به انجام دفن این عزیزان ترغیب نمودند. به دنبال آن مردان قبیله بنی‌اسد برای دفن آمدند؛ ولی چون بدن‌ها پاره پاره بود، بدن‌ها را نمی‌شناختند و در حالت تحیر و تردید باقی ماندند. در این هنگام امام سجاد علیه‌السلام به‌صورت ناشناس در جمع آنان حاضر و یکی یکی بدن‌ها را به بنی‌اسد معرفی کرده و آن‌ها بدن‌ها را دفن می‌کردند. پس از دفن شهدا حضرت امام سجاد ـ علیه‌السلام ـ خود را به آنان معرفی کردند.
[۳] عبداالرزاق الموسوی المقرم، مقتل الحسین، ص ۴۱۴.
[۴] محمدباقر ملبوبی، الوقایع و الحوادث، ج ۴، ص ۵۹، ۶۰ و ۶۱.
[۵] مروج الذهب، ج ۳، ص ۶۳.
[۶] محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، واژه بنی‌اسد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دایرة المعارف تشیع، ج ۳، ص ۳۴۰؛ در «دایرة المعارف تشیع‌» آمده است: «بنی اسد، نام تیره‌ای از قبایل عرب، از فرزندان اسد بن خزیمه بن مدرکه... این قبیله‌ توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر حضرت سیدالشهدا و انصار آن حضرت را پس از واقعه‌ کربلا در سال ۶۱ ق. داشتند. جمعی از اصحاب، علما، شعرا و زعمای امامیه از این قبیله‌ برخاسته‌اند. برخی از همسران پیامبر اکرم‌ ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نیز از همین قبیله بوده‌اند. این قبیله درسال ۱۹ هجری از بلاد حجاز به عراق رفته، در کوفه و غاضریه از نواحی کربلا سکونت‌کردند.از قبایل سلحشور عرب محسوب می‌گردند. هنگام بنای کوفه، این قبیله محله‌ خاصی را در جنوب مسجد کوفه به خویش اختصاص دادند.در سال ۳۶ هجری در جنگ‌جمل،با علی‌ ـ علیه‌السلام ـ بیعت کردند و در کنار آن حضرت جنگیدند. در قیام عاشورا در سال ۶۱به سه دسته تقسیم شدند: موافق با حضرت و مخالف و بی‌طرف. حبیب بن مظاهر، انس‌بن حرث، مسلم بن عوسجه، قیس بن مسهر، موقع بن ثمامه و عمرو بن خالد صیداوی ازسران موافق بودند و حرملة بن کاهل اسدی، قاتل طفل شیر خوار،از سران مخالف بود. گروهی از دسته سوم (بی‌طرف‌ها) پس از شهادت حسین، زنانشان بر میدان جنگ گذر کرده‌ و اجساد را دیدند و تحت تأثیر قرار گرفتند و به سرزمین خود رفته، مردان را جهت دفن‌اجساد، خبر کردند. ابتدا زنان بیل و کلنگ به دست گرفته به طرف کربلا روان شدند. پس ازمدتی وجدان مردان بنی‌اسد بیدار گشت و به خود آمدند و به دنبال زنان راه افتاده به دفن‌اجساد امام و یارانش پرداختند. این فداکاری سبب شهرت آنان شد و از آن پس شیعیان به‌نظر احترام و محبت به قبیله بنی اسد می‌نگرند».
۲. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، واژه بنی‌اسد.
۳. عبداالرزاق الموسوی المقرم، مقتل الحسین، ص ۴۱۴.
۴. محمدباقر ملبوبی، الوقایع و الحوادث، ج ۴، ص ۵۹، ۶۰ و ۶۱.
۵. مروج الذهب، ج ۳، ص ۶۳.
۶. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، واژه بنی‌اسد.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار