تخریب مسجدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مسجد، مساجد، تخریب، قدیمی، توسعه.

پرسش: آیا تخریب مسجد قدیمی و ساخت مسجدی جدید به جای آن، جایز است؟ (مسجدی قدیمی در یک زمین واقع است و تصمیم بر آن است که با توجه به قدیمی بودن مسجد مسجدی جدید در پشت مسجد قدیمی احداث و بعد از اتمام احداث مسجد جدید، مسجد قدیمی تخریب گردد، آیا چنین کاری جایز است؟ یا این‌که باید مسجد قدیمی هم‌چنان در کنار مسجد جدید باقی بماند؟).

پاسخ: چنان‌چه مسجد قدیمی قابل استفاده باشد، تخریب آن جایز نیست. در غیر این صورت تخریب و الحاق آن به ساختمان جدید مسجد جهت توسعه آن اشکال ندارد.


تخریب مساجد قدیمی

[ویرایش]

درباره تخریب مسجد قدیمی به دو نکته اشاره می‌شود:

← اول


چنان‌چه مسجد قدیمی قابل استفاده باشد، تخریب آن جایز نیست. در غیر این صورت تخریب و الحاق آن به ساختمان جدید مسجد جهت توسعه آن اشکال ندارد.

← دوم


اگر زمین مسجد قدیمی از ابتدا به عنوان مسجد قرار داده شده است، نباید کاربری آن از مسجد بودن به عنوان دیگری تغییر کند و مسجد قدیمی باید هم‌چنان در ساختمان جدید به عنوان مسجد باقی بماند و استفاده‌ای که از آن می‌شود، استفاده‌هایی باشد که از یک مسجد می‌شود.

ضمائم

[ویرایش]

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
[۱] استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


← فتوای آیت ‌الله خامنه‌ای


حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.

← فتوای آیت ‌الله نوری همدانی


حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
تخریب و نابودی مسجد جائز نیست.

← فتوای آیت ‌الله صافی


حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنان‌چه مسجد قدیمی قابل استفاده باشد، تخریب آن جایز نیست و اگر قابل استفاده نبوده، باید به گونه‌ای عمل شود که داخل مسجد جدید قرار گیرد؛ وگرنه در صورت تخریب، احکام مسجد هم‌چنان بر آن مترتب است و مسجد از مسجد بودن هیچ وقت خارج نمی‌شود.

← فتوای آیت ‌الله هادوی تهرانی


حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

۱. تخریب مسجد قدیمی و الحاق آن به ساختمان جدید مسجد جهت توسعه مسجد در فرض گفته شده، اشکال ندارد.

۲. اگر زمین مسجد قدیمی از ابتدا به عنوان مسجد قرار داده شده است، نباید کاربری آن از مسجد بودن به عنوان دیگری تغییر کند و مسجد قدیمی باید هم‌چنان در ساختمان جدید به عنوان مسجد باقی بماند و استفاده‌ای که از آن می‌شود، استفاده‌هایی باشد که از یک مسجد می‌شود.

استفتائات    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تخریب مسجد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار