تالیفات امامانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امامان، رساله، شیعیان.

پرسش: آیا ائمه دوازده گانه (علیه‌السّلام) از خود اثر مدون، تالیف یا رساله و تفسیری از خود بر جای گذاشته‌اند، که شیعیان بدان استناد کنند؟


کتاب تدوین السنة الشریفة

[ویرایش]

در مورد تالیفات امامان (علیه‌السّلام) بحث و اختلاف نظر وجود دارد. استاد محمدرضا حسینی جلالی در کتاب «تدوین السنة الشریفة» تعداد ۸۹ اثر از هشت امام را بدین شرح شناسانده است:

← امیرالمؤمنین


۱. کتاب علی (علیه‌السّلام)، ۲. کتاب فی علوم القرآن، ۳. کتاب السنن والقضایا والاحکام، ۴. عهد الامام (علیه‌السّلام) للاشتر، ۵.التعلیقة النحویة.

← امام سجّاد


۱.الصحیفة، ۲. رسالة الحقوق، ۳. مناسک الحج، ۴. صحیفة فی الزهد، ۵. الجامع فی الفقه، ۶. نسخة، ۷. کتاب حدیثه.

← امام باقر


۱.تفسیر القرآن، ۲. نسخه احادیث، ۳. نسخة، ۴.رسالة الی سعد الاسکاف، ۵. رسالة الی سعد الخیر.

← امام صادق


۱.التوحید، ۲.الاهلیلجة فی التوحید، ۳.الاهوازیة، ۴.رسالة الی اصحابه، ۵.الجعفریات، ۶.وصیة النبی، ۷.کتاب الحج، ۸.مناسک الحج و فرائضه، ۹.حدیث الحج، ۱۰.کتاب، ۱۱.کتاب مبوب فی الحلال والحرام، ۱۲.کتاب، ۱۳.کتاب، ۱۴.کتاب، ۱۵.کتاب نوادر، ۱۶.کتاب نوادر، ۱۷.کتاب نوادر، ۱۸.نسخة کبیرة، ۱۹.نسخة، ۲۰.نسخة، ۲۱.نسخة، ۲۲.نسخة، ۲۳.نسخة، ۲۴.نسخة، ۲۵.نسخة، ۲۵.کتاب نسب الیه.

← امام کاظم


۱.مسند الامام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام)، ۲.کتاب، ۳.کتاب، ۴.کتاب، ۵.نسخة، ۶.نسخة، ۷.نسخة، ۸.مسائل، ۹.مسائل، ۱۰.رسالة.

← امام رضا


۱.صحیفة الرضا، ۲.الرسالة الذهبیة، ۳.امالی الامام الرضا (علیه‌السّلام)، ۴.امالی الامام الرضا (علیه‌السّلام)، ۵.کتاب الاهلیلجة، ۶.مجالس الرضا (علیه‌السّلام) مع اهل الادیان، ۷.کتاب، ۸.کتاب، ۹.کتاب، ۱۰.نسخة مبوبة کبیرة، ۱۱.نسخة، ۱۲.نسخة، ۱۳.نسخة، ۱۴.نسخة، ۱۵.نسخة، ۱۶.مسائل، ۱۷.مسائل، ۱۸.مسائل، ۱۹.مسائل، ۲۰.مسائل، ۲۱.مسائل.

← امام‌هادی


۱.الامالی فی تفسیر القرآن، ۲.رسالة الرد علی اهل الجبر والتفویض، ۳.کتاب فی احکام الدین، ۴.نسخة، ۵.نسخة، ۶.نسخة، ۷.مسائل.

← امام عسکری


۱.کتاب المنقبة، ۲.نسخة، ۳.مسائل، ۴.مسائل، ۵.مسائل، ۶.تفسیر العسکری.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۳۵-۱۴۴، قم دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۳ق/ ۱۳۷۱ش.    
۲. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۵۰-۱۵۲.    
۳. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۵۵-۱۵۶.    
۴. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۶۴-۱۷۱.    
۵. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۷۳-۱۷۵.    
۶. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۷۷-۱۸۲.    
۷. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۸۳-۱۸۴.    
۸. حسینی جلالی، محمّد رضا، تدوین السنة الشریفة، ص۱۸۴-۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «تالیفات امامان» تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۱۱/۲۸.    


رده‌های این صفحه : تالیفات معصومان | تألیفات شیعی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار