تاریخ تولد حضرت عیسیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت عیسی (علیه‌السّلام)، روز عاشورا، اسکندر، سال، تاریخ تولد، بیست و پنجم ذی‌القعده، چهارم ذی‌الحجه.

پرسش: بر اساس گزارش‌های اسلامی، حضرت عیسای مسیح (علیه‌السّلام) در چه روز، ماه و سالی متولد شد؟

پاسخ اجمالی: در روایات به تاریخ‌های چهارم ماه ذی‌الحجه، روز عاشورا (دهم محرمروز عرفه و شب بیست و پنجم ذی‌القعده اشاره شده است. و در برخی کتب معاصر تولّد حضرت عیسی (علیه‌السّلام) را ۲۲۶۱ سال پس از تولّد حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) و ۶۳۱ سال قبل از هجرت پیامبر بیان نموده‌اند.


روایات ائمه

[ویرایش]

در قرآن کریم به روز، ماه و سال تولد حضرت عیسی (علیه‌السّلام) این پیامبر بزرگ الهی اشاره‌ای نشده است؛ اما در برخی از منابع تاریخی و روایی شیعه و اهل‌سنت به تاریخ‌های متفاوتی در این زمینه اشاره شده است که بدون تایید قطعی هیچ‌کدام از آنها تنها به نقل برخی گزارش‌ها می‌پردازیم:
بر اساس نقلی، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «... روز چهارم ماه ذی‌الحجه روز تولد حضرت عیسی است...».
[۱] رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی‌سعد، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج۱، ص۵۴۵، تحقیق، حکمت‌، علی اصغر، امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.

امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: «... روز عاشورا (دهم ماه محرم) روزی است که حضرت عیسی (علیه‌السّلام) به دنیا آمد...».
البته به دلیل شهرت داشتن این قول نزد برخی از اهل‌سنت، گروهی از‌ اندیشمندان شیعی معتقدند که اعلام چنین تاریخی از سوی امام (علیه‌السّلام) ناشی از شرایط تقیه بود.
از حسن بن علیّ وشّاء نقل شده است: «من در زمان کودکی با پدرم در شب بیست و پنجم ذی‌القعده، شام را نزد امام رضا (علیه‌السّلام) صرف کردیم. آن‌حضرت (علیه‌السّلام) به پدرم فرمود: شب بیست و پنجم ذی‌القعده شبی است که ابراهیم (علیه‌السّلام) و عیسی (علیه‌السّلام) در آن شب متولّد شده و در آن شب بود که زمین از زیر کعبه گسترش یافت...».
در برخی منابع، تولد حضرت عیسی (علیه‌السّلام) در روز عرفه (نهم ذی الحجه) اعلام شده است.

روایات کتاب‌های تاریخی

[ویرایش]

روایتی نیافتیم که به سال تولد حضرت عیسی (علیه‌السّلام) اشاره‌ای نماید، اما در برخی کتاب‌های تاریخی، سال تولد ایشان ۵۱ سال بعد از آغاز پادشاهی ملوک الطوائف و چهل دو سال بعد از آغاز حکومت اغوسطوس اعلام شده است.و گفته شده است که میان تولد ایشان و قیام اسکندر مقدونی ۳۰۳ سال فاصله بود.
برخی کتب معاصر (شاید با مراجعه به منابع کهن) تولّد حضرت عیسی (علیه‌السّلام) را ۲۲۶۱ سال پس از تولّد حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) و ۶۳۱ سال قبل ازهجرت بیان نموده‌اند.
[۱۳] مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۴، ص۱۶۵، تهران، مرکز نشر کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی‌سعد، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج۱، ص۵۴۵، تحقیق، حکمت‌، علی اصغر، امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
۲. شیخ‌طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۳۰۰، محقق، موسوی خرسان، حسن، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.    
۳. ابن‌عساکر، علی بن حسن‌، تاریخ مدینة دمشق، ج۶۲، ص۲۶۴، محقق، شیری، علی‌، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.    
۴. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۱۴، ص۲۱۵، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.    
۵. شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۷۹، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.    
۶. جمعی از نویسندگان، مجموعة نفیسة فی تاریخ الائمة، ص۴۳، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۷. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱، ص۴۱۶.    
۸. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱، ص۵۸۲.    
۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱، ص۵۸۲.    
۱۰. ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۲۹۲، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.    
۱۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج‌۱، ص۴۱۴.    
۱۲. ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۲۹۲، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.    
۱۳. مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۴، ص۱۶۵، تهران، مرکز نشر کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تاریخ تولد حضرت عیسی»، تاریخ بازیابی۱۴۰۰/۱۰/۱۲.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار