تاثیر دعا بر زمان گذشتهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دعا، آینده، تاثیر، گذشته.

پرسش: با توجه به این که دعا ماهیت معنوی دارد، آیا دعا کردن در زمان حال علاوه بر تاثیر گذاشتن بر زمان آینده می‌تواند بر زمان گذشته هم تاثیر بگذارد؟

پاسخ: دعا دارای آثار فراوان است؛ هم نسبت به حوادث آینده تاثیر دارد هم می‌تواند بر حوادث گذشته اثر بگذارد.


اثر دعا بر گذشته و آینده

[ویرایش]

دعا دارای آثار فراوان است؛ هم نسبت به حوادث آینده تاثیر دارد هم می‌تواند بر حوادث گذشته اثر بگذارد. البته تاثیر دعا نسبت به حوادث آینده و گذشته تفاوت دارد؛ زیرا معنای اثرگذاری بر حوادث آینده، این است که می‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. اما نسبت به حوادث گذشته این اثرگذاری معنا ندارد؛ زیرا فرض این است که آن حادثه اتفاق افتاده است. بنابراین تاثیر دعا نسبت به حوادث گذشته این است که می‌تواند از آثار و عواقب دنیوی و اخروی آنها جلوگیری کند.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تاثیر دعا در زمان گذشته»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار