تأکید بر غسل جمعهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: غسل جمعه.

پرسش: چرا به غسل جمعه تأکید شده است؟

پاسخ:


غسل جمعه

[ویرایش]

درباره اهمیت غسل جمعه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

← روایتی از امام کاظم


از حضرت ابوالحسن اول، امام کاظم (علیه‌السلام) پرسیدند: چگونه غسل جمعه واجب شده است؟
حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی نماز فریضه را با نماز نافله تمام و کامل گردانیده و روزه واجب را با روزه نافله و وضو فریضه را با غسل روز جمعه تکمیل و تمام فرموده، بنابراین نقصی که ناشی از سهو یا تقصیر یا فراموشی حادث شده باشد، بدین ترتیب کامل می‌گردد.

← روایتی از امام علی


هر گاه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کسی را می‌خواستند توبیخ کنند، به او می‌فرمودند: تو از کسی که تارک غسل جمعه است، ناتوان‌تر هستی، کسی که در روز جمعه غسل کند تا جمعه دیگر با طهارت است.

← روایتی از ابی‌عبداللَّه


حضرت ابی‌عبداللَّه (علیه‌السلام) فرمودند: انصار در طول هفته با شتران آبکش و اموال مربوطه کار می‌کردند و وقتی روز جمعه فرا می‌رسید و اجتماع می‌کردند، از بوی زیر بغل و جسد آن‌ها مردم در آزار بودند؛ لذا رسول خدا (صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) به ایشان امر فرمود در روز جمعه غسل کنند و این سنت باقی ماند.

← روایتی از امام رضا


حضرت رضا (علیه‌السلام) در جواب سؤالی مرقوم فرمودند: علت غسل عید فطر و عید قربان و جمعه و اغسال دیگر یکی آن است که بدین وسیله بنده پروردگارش را بزرگ داشته و رو به کریم جلیل آورده و از درگاهش برای گناهان خود طلب آمرزش نموده است و دیگر آن‌که برای بندگان این ایام عید معروفی بوده که در آنها جمع شده و ذکر خدا را می‌گویند لذا غسل در آنها تشریع شده تا بدین وسیله بندگان این ایام را مورد تعظیم و بزرگ‌داشت قرار داده و بر سایر ایام تفضیل دهند و دیگر آن‌که وقتی در جمعه غسل نمودند، از آن روز تا جمعه دیگر با طهارت می‌باشند.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «تاکید بر غسل جمعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار