بچه ممیزذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: بچه ممیز، نابالغ، تمییز، حجاب، مسائل جنسی.

پرسش: در تعریف بچه ممیز گفته شده است (بچه‌ای که خوب و بد را بفهمد)، سؤال آن است که خوبی چه چیز و بدی چه چیز را باید بفهمد؟ آیا این امر در مسائل مختلف، نسبی است؟ مثلاً در مسأله‌ی حجاب، آیا پسر بچه باید مسائل جنسی را بفهمد و نسبت به جنس مخالف حساس باشد تا رعایت حجاب نزد او واجب باشد؟

پاسخ:


سن تمییز

[ویرایش]

سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش مختلف است و همان‌طور که در سؤال آمده، در هر مورد، برحسب همان مورد مطرح است. پس در مثال مزبور، بانوان باید در برابر پسر بچه‌ای که احتمال می‌رود بر اثر نگاه کردن به زن شهوتش برانگیخته شود، به احتیاط واجب حجاب را رعایت نمایند.


فتوای مراجع تقلید

[ویرایش]

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
[۱] استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


← حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای


سن تمییز به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش مختلف است و زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند؛ بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده، ولی خوب و بد را می‌فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است، بپوشاند.

← حضرت آیت الله العظمی سیستانی


چنان‌چه پسر ممیز باشد و احتمال می‌رود که بر اثر نگاه کردن به زن شهوتش برانگیخته شود، به احتیاط واجب باید در برابر او حجاب را رعایت کند.

← حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی


این‌که بچه خوبی و زشتی یک کار و یا یک منظره را تشخیص دهد یا کار یا حرف و صحنه‌ای موجب تحریک او باشد.

← حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی


مراد فهمیدن حسن و قبح نفس عمل است؛ مثلاً بداند دروغ گفتن بد است و به حسب بچه‌ها تفاوت می‌کند؛ یعنی ممکن است بچه‌ای در پنج سالگی به تمییز برسد، بچه‌ای در هفت سالگی هم ممیز نباشد و درباره حجاب از نامحرم احتیاط واجب آن است که از پسری هم که بالغ نشده، ولی خوب و بد را می‌فهمد و از نگاه کردن تحریک و تهییج شهوت او عادتاً ممکن باشد، بدن و موی خود را بپوشاند.

← حضرت آیت الله هادوی تهرانی


بله ممیز در هر مورد برحسب همان مورد مطرح است و در مثال مزبور، یعنی تمییز در امور جنسی، ملاک همان است که در سؤال بیان شده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار