باروح نبیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: پیامبر، نبی، باروح، باروخ.
پرسش: آیا باروح (باروخ)، نام یکی از پیامبران است؟
پاسخ: در قرآن و روایات، از پیامبری به نام «باروخ» یا «باروح» چیزی ذکر نشده است، اما برخی گزارش‌های تاریخی، حاکی از وجود پیامبری با این نام در میان بنی اسرائیل می‌باشد:
طبری می‌گوید (و قول او با اوروسیوس موافق است) که «بخت النصر» به جای «یهویاکین» پسر «الیاقیم»، عمویش «متنیا» را به پادشاهی نشاند. او را «صدقیاهو» نیز می‌نامند. این پادشاه زشت سیرت و عاصی بود. در سال هفتم حکومتش بر بخت النصر شورید، و بخت النصر لشکر کشید و بیت المقدس را محاصره کرد. او و یارانش سه سال مقاومت کردند تا درمانده شدند و به صحرا گریختند. گروهی از کلدانیان به تعقیبشان پرداختند و در اریحا به آنها رسیدند. پادشاهشان صدقیاهو را گرفتند و چشمانش را میل کشیدند. طبری گوید: پسرش را در برابر دیدگانش کشتند، سپس در بابل او را به بند کشیدند تا بمرد. بعضی از بنی اسرائیل به حجاز رفتند و با اعراب زیستند. انبیاء زمان او «ارمیا» و «حبقوق» و «باروخ» بودند.
برخی منابع تاریخی گفته‌اند، وی کاتب «ارمیاء» نبی بود
[۲] طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۲، ص۲۷۳، تحقیق، ابراهیم، محمد ابو الفضل، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق
که البته منافاتی با پیامبر بودن ایشان ندارد.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن خلدون، عبد‌الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون‌، ج۲، ص۱۲۳، تحقیق، خلیل شحادة، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۲، ص۲۷۳، تحقیق، ابراهیم، محمد ابو الفضل، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «باروح نبی»، تاریخ بازیابی۱۴۰۱/۲/۲۲.    


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء | مباحث تاریخی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار