ایمان به فرشتگانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ایمان ، فرشته ، ضروری دین
پرسش: آیا مانند ایمان به آخرت، باید به فرشتگان هم ایمان داشت؟
پاسخ: درباره این که علاوه بر ایمان به خداوند ، معاد ، رسالت پیامبران و...، آیا ایمان به ملائکه نیز جزو ضروریات است! باید گفت؛


متن آیه شریفه

[ویرایش]

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: « پیامبر ، به آن‌چه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است(و او، به تمام سخنان خود، کاملًا مؤمن می‌باشد) و همه مؤمنان (نیز)، به خدا و فرشتگان او و کتاب‌ها و فرستادگانش، ایمان آورده‌اند».

← ضرورت ایمان به فرشتگان


این آیه شریفه، از جمله آیاتی است که از آن، ایمان به فرشتگان و ملائکه فهمیده می‌شود، امّا ایمان به ملائکه -همانند ایمان به نماز و روزه است و جزو اهداف رسالت و نبوّت پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه نبوده، بلکه از لوازم ایمان به نبوّت است؛ از این رو، پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه مردم را به ایمان به آن‌ها دعوت کرده است.
[۲] مجموعه آثار، شهید مطهری، انتشارات صدرا، تهران، ج ۳، ص ۹۷.


← سفارش قرآن به تصدیق فرشتگان


در ادامه، آیه شریفه به تفصیل بیان می‌فرماید که کتاب نازل بر رسول خدا صلوات‌الله‌علیه، مردم را به سوی ایمان و تصدیق همه کتب آسمانی و همه رسولان و ملائکه خدا که بندگان محترم او هستند دعوت می‌کند، هر کس به آن‌چه بر پیامبر اسلام صلوات‌الله‌علیه نازل شده ایمان داشته باشد، در حقیقت به درستی همه مطالب نامبرده ایمان دارد.

نتیجه

[ویرایش]

نتیجه این که معرفت و ایمان به ملائکه -مانند ایمان به خدا و معاد- جزو اصول دین نیست؛
[۴] کاشف الاسرار، طالقانی، نظر علی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ج ۱، ص ۵۲۸.
اما ایمان به ملائکه به صورت اجمال و بدون در نظر داشتن جزئیات آن از این جهت که از ضروریّات دین بوده، کافی است، اگر چه در ایمان به آخرت نیز آن‌چه واجب و لازم است، ایمان به اصل معاد است و ایمان به سایر جزئیّات آن واجب نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۵.    
۲. مجموعه آثار، شهید مطهری، انتشارات صدرا، تهران، ج ۳، ص ۹۷.
۳. المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبائی، سید محمد حسین، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج ۲، ص ۴۴۲.    
۴. کاشف الاسرار، طالقانی، نظر علی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ج ۱، ص ۵۲۸.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : فرشتگان | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار