ایلیاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ایلیا.
پرسش: ایلیا نام خداست؛ پس چگونه شیعیان آن‌ را بر حضرت علی علیه‌السلام منطبق می‌کنند؟ آیا در کتاب مقدس منظور از ایلیا، علی ـ علیه‌السلام ـ است؟
پاسخ:


معناهای ایلیا

[ویرایش]

برای کلمه «ایلیا»، معانی مختلفی ذکر شده است؛ لذا در ترجمه آن نیز اختلافاتی وجود دارد؛ و در این‌که به معنای خدا هم به‌کار می‌رود یا نه اختلافاتی وجود دارد؛ حال بر فرض که این کلمه در معنای خدا هم به‌کار رفته باشد، باید گفت: قطعاً معانی دیگری نیز برای این کلمه وجود دارد که از جمله آنها، معنایی است که در آن علی علیه‌السلام قصد شده است.

← ایلیا به معنای امام علی


اکنون نمونه‌ای از جمله‌ها کتاب مقدس را ذکر می‌کنیم که در آن «ایلیا» قطعاً به معنای خداوند نیست و به علی ـ علیه‌السلام ـ انطباق دارد.
در انجیل یوحنا آمده است؛ کاهنان یهود به یحیی می‌گویند: آیا تو مسیح هستی؟ یحیی در جواب می‌گوید:‌ «نه، من مسیح نیستم». پرسیدند: خوب پس که هستید؟ آیا ایلیا هستید؟ جواب داد: «نه». پرسیدند: آیا شما آن پیغمبر نیستید که ما چشم به راهش می‌باشیم؟ باز هم جواب داد: «نه»... .
[۱] یوحنا، ۱:۲۰ - ۲۲؛ در کتاب مقدس کلمه ایلیا آمده و در ترجمه‌ها نیز ایلیا نقل شده است؛ ولی در ترجمه‌های متأخر فارسی این کلمه را به «الیاس» معنا کرده‌اند که به نظر درست نیست.


بیان چند نکته

[ویرایش]

از این عبارت نکاتی به‌ دست می‌آید:

← اول


در این جمله‌ها، اشاره به آمدن پیامبری شده که غیر از مسیح و غیر ایلیا می‌باشد. حال سؤال ما از مسیحیان این است که بعد از مسیح، قرار به آمدن چه پیامبری بوده که کاهنان، احتمال داده‌اند یحیی آن پیامبر باشد. به نظر مسلمانان این پیامبر، پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله است.

← دوم


از این متن به وضوح مشخص است که ایلیا، نه مسیح است و نه پیغمبری که انتظارش را می‌کشند. هم‌چنین ایلیا در این عبارت، خداوند نیز قطعاً نیست و معنا ندارد که کاهنان یهود از یحیی سؤال کنند که آیا تو خدا هستی.

← سوم


برخی معتقدند که ایلیا به معنای الیاس است، بر فرض اگر قبول کنیم که ایلیا در این عبارت به معنای الیاس باشد، به دست می‌آید که الیاس لقبی بوده که بر شخص مورد نظر اطلاق می‌شده است. نه این‌که پیامبر الیاس که قرن‌ها قبل می‌زیسته مورد نظر باشد. بنابراین اگر بپذیریم که منظور از کلمه ایلیا، الیاس است، می‌توان این لغت را صفتی برای علی ـ علیه‌السلام ـ دانست. هرچند این‌که اصل ایلیا را استفاده کرده و نه الیاس را، نشان از این است که ایلیا غیر از الیاس است.

نتیجه بحث

[ویرایش]

نتیجه این‌که ایلیا همان علی ـ علیه‌السلام ـ بود که روایات بسیاری بر این مطلب وجود دارد. همچنین پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نیز همان پیامبری است که آنان منتظرش بوده‌اند و آن پیامبر غیر از مسیح است که در ابتدا از آن سؤال شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوحنا، ۱:۲۰ - ۲۲؛ در کتاب مقدس کلمه ایلیا آمده و در ترجمه‌ها نیز ایلیا نقل شده است؛ ولی در ترجمه‌های متأخر فارسی این کلمه را به «الیاس» معنا کرده‌اند که به نظر درست نیست.
۲. شیخ مفید، الاختصاص، محقق و مصحح:غفاری، علی‌اکبر، محرمی زرندی، محمود، ص ۳۷، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۳. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الثاقب فی المناقب، محقق و مصحح:علوان، نبیل رضا، ص ۲۷۰، انتشارات انصاریان، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۹ق.    
۴. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، محقق و مصحح:خرسان، محمدباقر، ج ‌۱، ص ۲۰۶، نشر مرتضی، مشهد، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار