اولین نماز عید فطر و قربانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز، عید فطر، عید قربان.

پرسش: اولین نماز عید فطر و قربان در چه سالی و کجا خوانده شد؟

پاسخ: نماز عید فطر و قربان، در سال دوم هجری تشریع شده است؛ اما درباره تاریخ و مکان دقیق اولین نماز، مطلب قابل استنادی نیافتیم.


نماز عید فطر و قربان

[ویرایش]

به گفته برخی منابع، نماز عید فطر و قربان، در سال دوم هجری تشریع شده است
[۱] دکتر خزائلی، محمد، احکام قرآن، ص ۳۸۷.
که قاعدتاً باید در شهر مدینه برگزار شده باشد.
اما در این باره که اولین نماز دقیقاً در چه تاریخی از سال دوم هجری و در کدام مکان از مدینه برگزار شده است، مطلب قابل استنادی نیافتیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دکتر خزائلی، محمد، احکام قرآن، ص ۳۸۷.


منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «اولین نماز عید فطر و قربان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۰۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار