اولین قانونذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اولین قانون.

پرسش: قدیمی‌ترین و اولین قانون نوشته شده مربوط به چه کسانی بوده و در کجا نگهداری می‌شود؟

پاسخ:


قدیمی‌ترین قانون

[ویرایش]

اولین قانون در مشرق‌زمین با مغرب‌زمین از لحاظ تاریخی متفاوت باشد.

← در شرق باستان←← قانون حمورابی


در شرق باستان، اولین قانون تقریباً جامع قانون حمورابی منسوب به پادشاهی از کشور بابل در کنار نهر فرات به ۱۶۸۶ تا ۱۷۲۸ قبل از میلاد برمی‌گردد که دارای ۲۸ ماده بوده است. این قانون که به لاتینی و سپس به فرانسوی در ۱۹۰۲ توسط پ.شیل ترجمه شده، در موزه لوور پاریس موجود است.
[۱] اسعد، محمود، تاریخ علم حقوق، ص۶۰۶۱، ترجمه امین، استانبول، سیدی شهری، ۱۳۳۱ش.


←← قانون مانویی


یکی دیگر، قانون مانویی‌هاست که به ۱۳ تا ۱۴ قرن قبل از میلاد برمی‌گردد و در کشور هند و شرق دور بود.

←← قانون بوخوریس


دیگری قانون بوخوریس است که در مصر قدیم تدوین شده است که پس از قانون حمورابی و متأثر از آن بود.

← در اروپا و غرب


اما در اروپا و غرب، اولین قانون جامع و همه‌گیر در حقوق روم، نضج و شکل گرفته است و از تأسیس شهر روم در سال ۷۵۴ قبل از میلاد شروع شده و تا سال ۵۰۹ قبل از میلاد اولین دوره آن به نام دوران پادشاهی است می‌باشد، که الان رژیم حقوقی رومی ـ ژرمنی که الآن در اروپای شرقی و مرکزی و سایر کشورها برقرار است و سایر مکاتب حقوقی نیز از آن متأثرند، همان حقوق و قانون روم قدیم است که احیا‌ شده است.

یادآوری یک نکته

[ویرایش]

نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که تاریخ قانون و حقوق به صورت جامع در مشرق‌زمین به هفده قرن پیش از میلاد برمی‌گردد؛ در‌حالی‌که غرب و اروپا به ۳ تا ۴ قرن پس از میلاد برمی‌گردد و نکته دیگر این‌که در قوانین مشرق‌زمین، ‌اندیشه الهی و توحیدی حاکم است؛ اما در قوانین و حقوق غرب، از ‌اندیشه الهی خبری نیست.

معرفی منابع

[ویرایش]

۱. تاریخ علم حقوق، دکتر محمود اسعد.
۲. نگاهی تاریخی به فلسفه حقوقی، محمدحسین ساکت.
۳. جزوه حقوق تطبیقی، دکتر علی‌محمد مکرمی، انتشارات دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ‌دانشگاه تهران، بی‌تا، بی‌نا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسعد، محمود، تاریخ علم حقوق، ص۶۰۶۱، ترجمه امین، استانبول، سیدی شهری، ۱۳۳۱ش.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اولین قانون»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.    رده‌های این صفحه : قانون
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار