اولین شهید در راه امام حسینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اولین شهید، حرکت امام حسین عليه‌السلام، کوفه، مسلم بن عقیل، عبدالله بن یقطر، قیس بن مسهر، هانی بن عروه.

پرسش: اولین شهید در راه حرکت امام حسین ـ عليه‌السلام ـ به‌سوی کوفه که بود؟

پاسخ:


اولین شهید در راه حرکت امام حسین

[ویرایش]

درباره اولین شهید در راه حرکت امام حسین علیه‌السلام به‌سوی کوفه باید گفت:

← دیدگاه اول


در برخی منابع تاریخی آمده: پس از آن‌که امام حسین علیه‌السلام از مکه خارج شد، در پاسخ نامه مسلم که در آن خواستار آمدن امام علیه‌السلام شده و اتحاد مردم را به اطلاع آن‌ حضرت رسانده بود، امام حسین نامه‌ای به‌وسیله عبداللّه بن یَقطُر حمیری‌، نزد مسلم فرستاد. عبداللّه، توسط حُصَین بن تمیم (یا نُمَیر) در قادسیه دستگیر شد، وی او را نزد عبیدالله بن زیاد فرستاد، عبیدالله ماجرای او را جویا شد، ولی او اطلاعاتی در اختیار وی قرار نداد؛ ازاین‌رو گفت: بالای دارالاماره برو و دروغ‌گو فرزند دروغ‌گو (منظورش امام حسین ـ عليه‌السلام ـ بود) را لعنت نما و سپس پایین بیا، تا درباره‌ات بیندیشم، وی بالای دارالاماره رفت، وقتی مشرف بر مردم شد، گفت: مردم! من فرستاده حسین پسر فاطمه دخت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله به‌سوی شما هستم، بیایید و او را یاری کنید و در برابر پسر مرجانه و پسر سمیه، فرومایه فرزند فرومایه، از حسین حمایت و پشتیبانی نمایید. عبیداللّه فرمان داد او را از بالای دارالاماره به زمین افکندند و استخوان‌هایش درهم شکست و اندک رمقی در بدنش باقی مانده بود، که عبدالملک بن عمیر لخمی وارد شد و با کاردی سر از بدن او جدا ساخت و زمانی که او را بر این کار مورد نکوهش قرار دادند، گفت: من خواستم او را راحت کنم. ‌ بر طبق این نقل، اولین شهید مربوط به حرکت امام حسین ـ عليه‌السلام ـ به کوفه عبدالله بن یقطر حمیری بوده است.

← دیدگاه دوم


در برخی دیگر از منابع همان جریان بالا را برای قیس بن مسهر نقل کرده‌اند.
[۷] سبط بن جوزی‌، تذکرة الخواص من الأمة فی ذکر خصائص الأئمة، ص ۲۲۱، قم، منشورات الشریف الرضی‌، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.


نتیجه

[ویرایش]

بنابراین طبق نقل‌های تاریخی در ترتیب جریانی که در کوفه اتفاق افتاد؛ بعد از عبداللّه بن یَقطُر یا قیس بن مسهر، مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در کوفه به شهادت رسیدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‌۱، ص ۴۴۶ ۴۴۷، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۲. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج ‌۱، ص ۱۷۸، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۳. بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الاشراف، ج ‌۳، ص ۱۶۸ ۱۶۹، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۴. شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‌۲، ص ۷۰ ۷۱، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵. سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، ص ۴۶، تهران، نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۴۸ش.    
۶. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج ‌۱، ص ۱۷۷، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۷. سبط بن جوزی‌، تذکرة الخواص من الأمة فی ذکر خصائص الأئمة، ص ۲۲۱، قم، منشورات الشریف الرضی‌، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۸. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‌۱، ص ۴۴۷، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۹. شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‌۲، ص ۷۴، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۰. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج ‌۱، ص ۱۷۹، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۱۱. بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الاشراف، ج ‌۳، ص ۱۶۸ ۱۶۹، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار