اوراق بهادارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اوراق بهادار.

پرسش: منظور از اوراق بهادار چیست؟

پاسخ: به اسناد مالی قابل نقل و انتقال در معاملات بانکی و بورس، اوراق بهادار می‌گویند؛ به عبارت دیگر، به اسناد مالی دارای نرخ با نام یا بی‌نام، اوراق بهادار گفته می‌شود که در معاملات بانکی و بازار بورس جریان دارد.


تعریف اوراق بهادار

[ویرایش]

اوراق بهادار [اوراق مالی]: اسناد مالی قابل نقل و انتقال در معاملات بانکی و بورس با اوراق بهادار می‌گویند.
به اسناد مالی دارای نرخ با نام یا بی‌نام، اوراق بهادار گفته می‌شود که در معاملات بانکی و بازار بورس جریان دارد.

اوراق مشارکت و قرضه

[ویرایش]

این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسسه یا شرکتی است (اوراق مشارکت) و یا در قرضه‌های درازمدت (اوراق قرضه).

نکته

[ویرایش]

این عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «اوراق بهادار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار