اغلالذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: اغلال یعنی چه؟
کلیدواژه: اغلال، طوق، زنجیر آهنین
پاسخ:


معنای اغلال

[ویرایش]

اغلال جمع "غل"، در لغت به معنای، طوق، بند و زنجیر آهنین است که به گردن و دست محبوسان بندند.
[۱] فرهنگ معین، واژه "غل".


اغلال در قرآن

[ویرایش]

اما در قرآن کریم در چهار جا از جمله در آیه ۱۵۷ سوره اعراف آمده است: "همانها که از فرستاده (خداپیامبر «امّی» پیروی می‌کنند پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‌یابند آنها را به معروف دستور می‌دهد، و از منکر باز می دارد أشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می‌شمرد، و ناپاکیها را تحریم می کند و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می‌دارد،...".
در قرآن کریم اغلال هم در مورد دنیا و هم در آخرت بکار رفته است. منظور از غل و زنجیر در دنیا، زنجیر جهل و نادانی، زنجیر انواع تبعیضات و زندگی طبقاتی، زنجیر بت‌پرستی و خرافات و زنجیرهای دیگر، است.
که پیامبران مبعوث شدند، تا از طریق دعوت پی‌گیر و مستمر به علم و دانش، از راه دعوت به توحید و دعوت به اخوت دینی و برادری اسلامی، و مساوات در برابر قانون، این زنجیرها را از دست و پای مردم بردارند، اما در آخرت همان غل و زنجیر است، که به عنوان عذاب در گردن کافران و اهل جهنم انداخته می شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ معین، واژه "غل".
۲. تفسیر نمونه، ج‌۶، ص ۴۰۰، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴.    
۳. سبأ/ سوره ۳۴، آیه ۳۳، "و ما غل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم آیا جز آنچه عمل می‌کردند به آنها جزا داده می‌شود"؟!    
۴. غافر/ سوره ۴۰، آیه ۷۱، "در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می‌کشند".    منبع

[ویرایش]

سایت اسلام کوئست    رده‌های این صفحه : تفسیر | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار