استفاده از متخصصان هنگام ظهور امام زمانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: متخصصان، اداره حکومت، سیره امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، حکومت امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، ظهور امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف).

پرسش: اینکه در کتاب امامت آقای قرائتی گفته شده که امام زمان در زمان ظهورش از متخصصان استفاده خواهند کرد، مگر امام محتاج تخصص اینهاست و مگر خود امام نمی‌تواند اعمال آن‌ها را انجام دهد؟

پاسخ: حضرت بقیة الله (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نیز در زمان ظهور، کارها را از طریق عادی پیش می‌برند؛ مثلاً برای مناطق مختلف کارگزارانی را اعزام می‌کنند و این بدین معنا نیست که امام (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) محتاج به تخصص افراد است؛ بلکه کارها طبق سنت الهی، باید روال عادی خود را طی کنند؛ چنان‌که طبق این بیان، سنت الهی این است که امور از طریق عادی خویش پیش برود و بهره‌گیری از متخصصین را نه‌تنها عقل سلیم تأیید می‌کند، بلکه رسیدن به هدف و مقصود را نیز سرعت می‌بخشد. منظور از استفاده از متخصصان این نیست که امام عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نمی‌داند یا بدون آگاهی عمل می‌کند (نعوذ بالله)، بلکه خود ظهور حضرت و برنامه‌های بعدی، روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند و این یکی از قوانین جاری و ساری در طبیعت و جهان آفرینش است.انجام امور از راه عادی

[ویرایش]

یکی از سنت‌هایی که در عالم خلقت استوار است این است که امور از طریق اسباب و علل طبیعی خویش پیش برود و در حد امکان از کرامات و معجزات استفاده نشود، مگر برای اثبات نبوت، هدایت مردم و ... .

← حدیثی از امام صادق


امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «اَبَیَ اللّهُ اَنْ یُجْرِیَ الاُمُورَ اِلاّ بِاَسْبابِها؛ خداوند ابا می‌کند از اینکه امور اجرا شود، مگر از طریق اسباب آن». و این سنت قابل تبدیل نیست: «وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدیلًا».

لزوم بهره‌گیری از متخصصان در امور

[ویرایش]

بدیهی است هر کاری که بدون بهره‌گیری از متخصصان در آن رشته صورت گیرد، به هدف خود نمی‌رسد و هر چه بیشتر این کار پیش رود، از هدف و مقصود، دورتر می‌شود؛ مثلاً پزشک داروسازی به جای اینکه چند نفر متخصص داروساز یا حداقل دانشجوی این رشته را برای داروسازی برگزیند، چند نفر کارگر ساده را استخدام کند. معلوم است هر چه سرمایه بیشتری هزینه کند، به هدفش که ساخت داروهای متنوع باشد، نمی‌رسد. هم سرمایه‌اش از بین رفته و هم به هدف خود نرسیده است.
در هر رشته‌ای که انسان بدون بصیرت و آگاهی عمل کند، خراب‌کاری او بیشتر از اصلاح اوست.

← کلام امام صادق


• چنانچه امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: کسی که بدون بصیرت عمل می‌کند، مانند شخصی است که بیراهه می‌رود، هر چه سرعت سیر او بیشتر شود، بیشتر از مسیر اصلی دور می‌شود.

• همچنین امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کس بدون علم و آگاهی عمل کند، آنچه خراب می‌کند، بیشتر از سازندگی اوست.

روش امیرالمؤمنین در اداره حکومت

[ویرایش]

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وقتی حکومت تشکیل دادند، از متخصصان امور بهره گرفتند و استاندارانی به مناطق مختلف گسیل داشتند و برای استانداران خویش، برنامه مدیریتی قرار دادند، در مورد گرفتن مالیات‌ها، برخورد با مردم، روش زندگی و ... کارهایی را از طریق عادی پیش بردند.

روش امام زمان هنگام ظهور

[ویرایش]

حضرت بقیة الله (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نیز در زمان ظهور، کارها را از طریق عادی پیش می‌برند؛ مثلاً برای مناطق مختلف کارگزارانی را اعزام می‌کنند و این بدین معنا نیست که امام (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) محتاج به تخصص افراد است؛ بلکه کارها طبق سنت الهی، باید روال عادی خود را طی کنند؛ چنانکه طبق این بیان، سنت الهی این است که امور از طریق عادی خویش پیش برود و بهره‌گیری از متخصصین را نه‌تنها عقل سلیم تأیید می‌کند، بلکه رسیدن به هدف و مقصود را نیز سرعت می‌بخشد.
منظور از استفاده از متخصصان این نیست که امام عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نمی‌داند یا بدون آگاهی عمل می‌کند (نعوذ بالله)، بلکه خود ظهور حضرت و برنامه‌های بعدی، روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند و این یکی از قوانین جاری و ساری در طبیعت و جهان آفرینش است.


معرفی منبع

[ویرایش]

۱. حکومت جهانی مهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، آیت‌الله مکارم شیرازی، انتشارات نسل جوان، قم، چ۱۱، ۱۳۸۰ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۸۳، دارالکتب اسلامی آخوندی، حیدری، چ ۸، ۱۳۸۸ش.    
۲. فتح/سوره۴۸، آیه۲۳.    
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۴۳، دارالکتب اسلامی آخوندی، حیدری، چ ۸، ۱۳۸۸ش.    
۴. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۴۴، دارالکتب اسلامی آخوندی، حیدری، چ ۸، ۱۳۸۸ش.    


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «استفاده از متخصصان هنگام ظهور امام زمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۸/۲۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار