ارجحیت تسبیحات حضرت زهراذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت زهرا، فریضه، نافله، مسجد.

پرسش: اگر در مسجد مابین فریضتین مغرب و عشاء تنها فرصت ذکر تسبیحات حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) یا ادای نماز غفیله باشد کدام عمل ارجحیت دارد؟ بعبارت دیگر در صورت تنگی وقت و جهت رسیدن به جماعت عشاء آیا بهتر است به ذکر تسبیحات حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) اکتفا کرد یا اینکه بهتر است از ذکر تسبیحات صرف نظر نموده و غفیله را بجا آورد؟

پاسخ: دو قول مطرح است: ۱- فضیلت تسبیحات حضرت زهرا ارجح است. ۲- عدم رجحات.پاسخ برخی مراجع

[ویرایش]

پاسخ مراجع عظام در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:

← آیت‌الله العظمی خامنه‌ای


دفتر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
بهتر بودن مطرح نیست هر کدام دارای فضیلت است و مکلف مخیر در انجام هر یک از آن دو است.

← آیت‌الله العظمی سیستانی


دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
همه آنها مانند هم‌اند ولی رسیدن به نماز جماعت ارجح است.

← آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی


دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
ذکر تسبحات حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) فضیلت بیشتری دارد.

← آیت‌الله هادوی تهرانی


حضرت آیت‌الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در پاسخ به سؤال مذکور چنین فرموده‌اند:
تسبیحات فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) بر هر نافله‌ای فضیلت دارد و در صورت محدود بودن وقت، افضل تسبیح حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «ارجحیت تسبیحات حضرت زهرا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۳۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار