ابوجهلذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابوجهل.
پرسش: ابوجهل با پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ چه نسبتی داشت؟
پاسخ:


قبیله قریش

[ویرایش]

قریش یکی از مشهورترین و مهم‌ترین قبایل عرب در حجاز بود.

طایفه‌های قبیله قریش

[ویرایش]

مسعودی، مورخ مشهور اسلامی، طایفه‌های قبیله بزرگ قریش را مقارن ظهور اسلام ۲۵ طایفه به شرح زیر دانسته است:

۱. بنی‌هاشم؛ ۲. بنی‌مطلب؛ ۳. بنی‌حارث؛ ۴. بنی‌امیهغ ۵. بنی‌نوفل؛ ۶. بنی‌حارث بن فهر؛ ۷. بنی‌اسد؛ ۸. بنی‌عبدالدار؛ ۹. بنی‌زهره؛ ۱۰. بنی‌تیم بن مره؛ ۱۱. بنی‌مخزوم؛ ۱۲. بنی‌یَقَظه؛ ۱۳. بنی‌مرّه؛ ۱۴. بنی عدی بن کعب؛ ۱۵. بنی‌سهم؛ ۱۶. بنی‌جُمَح؛ ۱۷. بنی‌مالک؛ ۱۸. بنی‌معیط؛ ۱۹. بنی‌نزار؛ ۲۰. بنی‌ سامه؛ ۲۱. بنی‌ادرم؛ ۲۲. بنی‌محارب؛ ۲۳. بنی‌حارث بن عبدالله؛ ۲۴. بنی‌خزیمه؛ ۲۵. بنی‌بنانه.
[۱] مسعودی، مروج الذهب، ج ۱، ص۲۷۷، بطون قریش.


ابوجهل

[ویرایش]

ابوالحکم عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی مشهور به «ابوجهل» از اشراف قریش و از مشرکان معروف مکه بود که به تجارت اشتغال داشت.

نسبت ابوجهل با پیامبر

[ویرایش]

ابوجهل گرچه از قریش است؛ اما عموی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نیست؛ زیرا پدر گرامی رسول گرامی اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم است. بنابراین پیامیر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ از تیره بنی‌هاشم و ابوجهل از تیره بنی‌مخزوم است که دو تیره و دو ریشه متفاوت هستد و ابوجهل نمی‌تواند عموی پیامیر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسعودی، مروج الذهب، ج ۱، ص۲۷۷، بطون قریش.
۲. الطبقات‌ الکبری، ابن سعد،ترجمه، ج ‌۵، ص ۴۴۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار