آمرزش گناهانذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: از کجا بدانم خداوند گناهان مرا می بخشد؟ اگر ببخشد با شرمندگی خودم چه کنم؟
نمایه:گناه،بخشش گناهان


مقدمه

[ویرایش]

حساسیت و دل نگرانی شما، بشارت دهنده وجود روح تقوا و خداترسی در شما است. این گونه نگرانی ها و اندوه ها نسبت به خطاها و سستی ها به ویژه در یک جوان بیانگر لطف خداوند و عنایت او به شما است و این مطلبی است که بسیار قابل توجه می باشد.
ولی اگر، افق آینده را در نظر ما تیره و تار سازد و پای رفتن و حرکت ما را سست نماید این دور شدن از هدف و تسلیم دام شیطان شدن و از چاله به چاه افتادن است.

توبه

[ویرایش]

خداوندی که خالق و آفریننده ما است و از ضعف و ناتوانی و جهالت ما از همان ابتدای افرینش و قبل از آن آگاه بوده و می دانسته ما انسان های خدا باور و معتقد به او دچار لغزش و خطا می شویم و گاه گاهی در دام خدعه و فریب شیطان می افتیم، دری به نام توبه بر روی ما گشوده است و ما را دعوت نموده که بعد از لغزش و افتادن با توبه و پشیمانی و عذرخواهی بلند شویم و قد راست نماییم و عجز و نیاز را به پیشگاه او ببریم و رشته اتصال بین خود و خدا را که با گناه و خطا پاره کرده ا یم دوباره گره بزنیم و با آب اشک و توبه، چهره خویش را از گناهان بزداییم و او وعده پذیرش توبه و آمرزش داده است. حال اگر انسانی دچار خطا و گناه گردید و متوجه خطای خود شد و پشیمان و نادم گردید و عذر تقصیر به پیشگاه با عظمت خداوند آورد ولی به آمرزش و لطف حق اعتمادی نداشت و تصورش این بود که مورد مغفرت و رحمت حق قرار نگرفته، معلوم است که وعده های الهی را باور نکرده و خداوند را به غفور بودن و رحمان و رحیم بودن نشناخته و یا گناه خود را که با همه بزرگی محدود است بزرگتر از صفات رحمت و مغفرت الهی که بی حد و بی کرانه است می بیند.

دامهای شیطان

[ویرایش]

توجه داشته باشید که دام های شیطان بسیار متنوع و رنگارنگ است. شیطان که استاد مکر و فریب است برای هر فردی دامی ویژه او دارد برای بندگان با تقوای الهی دامی و برای بندگان فاسق دامی دیگر دارد. هدف شیطان بازداشتن از یاد خداوند و فاصله انداختن بین بندگان و خداوند به هر طریق ممکن است.
آیا شما تصور می کنید همه بندگان خوب و لایق خداوند که به مقام قرب او و سر ساییدن بر آستانه با عظمت او نایل آمده اند همگی از ابتدای عمر، پاک و بی خطا و بی جرم بوده اند؟ خیر، این ویژگی تنها مخصوص بندگان معصوم خداوند یعنی انبیا و اولیا(علیهم السلام) است و دیگران کم و بیش از خطا و اشتباه در برهه ای از دوران عمر خویش و به ویژه دوران نوجوانی و جوانی که دوران اوج غریزه و غلبه سستی قدرت و نیرو در انسان است، دچار خطا و اشتباه و گناه بوده اند.

آمرزش گناهان در قرآن

[ویرایش]

خداوند در قرآن می فرماید: "قل: یا عبادی الّذین اشرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنّ الله یغفر الذنوب جمعیاً، إنّه هوالغفور الرّحیم؛۱ بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم روا داشتید، از رحمت خداوند مأیوس و نا امید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد".

ایمان به مغفرت الهی

[ویرایش]

چرا انسان نا امید از مغفرت خدا و آمرزش گناهان گردد، در حالی که می فرماید: "از رحمت خدا مأیوس نشوید"؟! یأس و ناامیدی بزرگ ترین گناه و شاید بتوان گفت تنها گناهی که مورد عفو و بخشش قرار نمی گیرد، یأس پیوسته و مستمری است که شخص سرانجام با نا امیدی از دنیا برود.
به لطف و عنایت و رحمت و پرده پوشی و مغفرت الهی ایمان بیشتری داشته باشیم و به وعده های حق و بشارت های او خوش گمان تر باشیم که خداوند همان گونه که درباره او گمان می کنیم با ما رفتار می کند و او را همان گونه که تصور می کنیم می یابیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۵۳.    


منبع

[ویرایش]

شهر سؤال.    
رده‌های این صفحه : آمرزش گناه | اخلاق | گناهان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار