آفرینش حیوانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: آفرینش حیوان، آب، خاک، خلقت.

پرسش: آفرینش حیوان از چیست؟

پاسخ: در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که به نحوی آب را در خلقت موجودات (دست‌کم موجودات زمینی) مؤثر می‌داند. هم‌چنین در آیاتی از قرآن نیز به صورت غیر مستقیم برداشت می‌شود که خاک از عناصر تشکیل‌دهنده حیوانات است.


آفرینش حیوان

[ویرایش]

به آیات یا روایاتی که صراحت در نوع خمیرمایه آفرینش حیوانات داشته باشد دست نیافتیم؛ ولی آیاتی در قرآن وجود دارد که به نحوی آب را در آفرینش موجودات (دست‌کم موجودات زمینی) مؤثر می‌داند.

← نمونه‌ای از آیاتأ. «وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ»؛ «و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم».

ب. «وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء»؛ «و خداوند هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید».
بر این اساس، یکی از مواد اولیه آفرینش هر حیوانی آب است.

هم‌چنین از آیات ۴۹ آل‌عمران و ۱۱۰ مائده نیز به صورت غیر مستقیم برداشت می‌شود که خاک از عناصر تشکیل‌دهنده حیوانات است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۳۰.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۲۵.    
۳. آل‌عمران/سوره۳، آیه۴۹.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «آفرینش حیوان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار