آفرینش انسان از خاکذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: آفرینش انسان، آب، خاک.

پرسش: چرا انسان از خاک است؟

پاسخ: با توجه به این‌که اراده الهی بر این بوده که این خلیفه و جانشین خود را بر روی زمین قرار دهد، متناسب این بوده که او را از جنسی بیافریند که با زمین سازگاری و مناسبت داشته باشد. هم‌چنین خواست خداوند این بود که نوع جدیدی از مخلوقات را بیافریند؛ ازاین‌رو انسان را از مبدأ جدیدی که گِل باشد، آفرید.


آفرینش مخلوقات

[ویرایش]

با مراجعه به آیات متعدد قرآن، چنین به دست می‌آید که:

← آفرینش انسان


خداوند انسان را از گل آفرید؛ یعنی مخلوطی از خاک و آب.

← آفرینش جن


نوع متفاوتی از مخلوقاتش را نیز از آتش آفرید که به آن‌ها جان یا جن گفته می‌شود.

← آفرینش فرشتگان


طبق برخی روایات، خداوند فرشتگان را از نور آفریده است.

←← سخن خداوند متعال


خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «قبل از این‌که پروردگار عالم انسان را بیافریند، خبر آفرینش او را به فرشتگان اعلام کرد. او به آن‌ها فرمود: من می‌خواهم جانشینی بر روی زمین قرار دهم».

علت آفرینش انسان از خاک

[ویرایش]

با توجه به این‌که اراده الهی بر این بوده که این خلیفه و جانشین خود را بر روی زمین قرار دهد، متناسب این بوده که او را از جنسی بیافریند که با زمین سازگاری و مناسبت داشته باشد. هم‌چنین خواست خداوند این بود که نوع جدیدی از مخلوقات را بیافریند؛ ازاین‌رو انسان را از مبدأ جدیدی که گِل باشد، آفرید.
هم‌چنین باید توجه داشت که تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خاک سرچشمه می‌گیرد. گیاهان و درختان و تمام موجودات زنده از خاک قوام گرفته‌اند. همه معادن گران‌بها در دل خاک نهفته شده، و خلاصه خاک منبع انواع برکات و ماده‌ای مناسب برای آفرینش در جهان مادی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ص/سوره۳۸، آیه۷۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۹۶، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۳. حجر/سوره۱۵، آیه۲۷.    
۴. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، اختصاص، محقق و مصحح:غفاری، علی‌اکبر، محرمی زرندی، محمود، ص۱۰۹، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۳۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۳۳۹ – ۳۴۰، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «آفرینش انسان از خاک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار