آفرینش ابلیسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شیطان، آفرینش، ابلیس، آتش، حکمت الهی.

پرسش: چرا ابلیس (شیطان) از آتش آفریده شده است؟

پاسخ:


حکمت بالغه الهی

[ویرایش]

خداوند متعال، حکیم علی الاطلاق است و تمام افعال او براساس حکمت بالغه است. بنابراین تمام موجودات براساس حکمت بالغه الهی آفریده شده‌اند و خداوند بهترین صورت و حالتی را که شایسته آن‌اند، به آنها داده است.
[۱] هرچند که ما حکمت آنها را ادراک نکنیم و به دلیل محدودیت علم خود نیز، حکمت بسیاری امور را درنمی‌یابیم.


آفرینش شیطان از آتش

[ویرایش]

آفرینش شیطان از آتش نیز طبق حکمت الهی است. شیطان یکی از انواع جن است و از آتش آفریده شده است و دارای جسمی لطیف است.

اقسام اجسام

[ویرایش]

در یک تقسیم‌بندی کلی اجسام بر دو قسم هستند:

← اجسام کثیف


اجسام کثیف، مانند اجسام موجوداتی چون حیوانات و انسان که از گِل آفریده شده‌اند.

← اجسام لطیف


و اجسام لطیف؛ چون جسم جنیان که از آتش خلق شده‌اند.

←← تفاوت اجسام کثیف با اجسام لطیف


این دو نوع جسم دارای حجم و مقدارند؛ اما با هم اختلافی حقیقی دارند که از جمله اختلافات آنها این است که شیطان برای انسان مرئی و دیدنی نیست؛ بلکه به دلیل لطافت خود، امکان می‌یابد که به اشکال مختلف دربیاید و به هر جا که می‌خواهد سر بزند؛ ولی انسان برای شیطان مرئی است و امکان تغییر سریع حالت و مکان خود را ندارد و حرکت او تدریجی است.

حکمت آفرینش شیطان از آتش

[ویرایش]

حکمت آفرینش شیطان از آتش را می‌توان در نکات زیر جست‌وجو کرد:

← امتحان شیطان


اول: امتحان شیطان است. شیطان از آتش آفریده شده و انسان از گِل. شیطان که آتش را برتر از خاک می‌پنداشت، خود را برتر از انسان دید و به این دلیل از دستور خداوند سرپیچی کرد. بنابراین، عمده‌ترین حکمت آفرینش شیطان از آتش، امتحان و آزمایش او بوده است که آیا او به ظاهر خود که از جنس آتش است، مغرور می‌شود، یا این‌که همواره در برابر دستورات الهی فرمان‌بردار است؟ چنان‌که شیطان دلیل خود بر عدم سجده بر آدم و نافرمانی از دستور خداوند را همین مطلب بیان کرد: «مرا از آتش آفریدی و او را از گِل خلق کردی».

← امتحان انسان


دوم: امتحان و آزمون انسان است. شیطان دشمن قسم‌خورده انسان، موجودی اغواگر است که او را در اعتقادات به اشتباه می‌اندازد و در اعمال و رفتار به فسق و عصیان دعوت می‌کند. او منشأ وسوسه و مکر و خدعه است؛ به‌گونه‌ای که باطل را که هیچ حقیقتی ندارد، حق جلوه می‌دهد. روش او حیله است و از راه‌هایی که برای انسان مکشوف نیست، از درون و باطن، او را گمراه می‌کند. شیطان به دلیل جسم لطیفی که دارد، می‌تواند در باطن انسان‌ها نفوذ کند. البته نفوذ او به سوء اختیار آدمیان است؛ یعنی خود انسان‌ها شیطان را به قلب خود راه می‌دهند؛ و گرنه اگر انسان نخواهد، او هیچ راهی بر آنها ندارد.
گرچه انسان شیطان را نمی‌بیند و از دیدگان او مخفی است، ولی باید مراقب او باشد و از چنین دشمنی پرهیز کند. «ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد... او و همکارانش شما را می‌بینند، از جایی که شما آنها را نمی‌بینید». و این آزمایش انسان است که با چنین دشمنی مواجه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هرچند که ما حکمت آنها را ادراک نکنیم و به دلیل محدودیت علم خود نیز، حکمت بسیاری امور را درنمی‌یابیم.
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۲.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار