آفت محبت خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خداوند، محبّت خدا، خدا دوستی.

پرسش: خطرناک‌ترین آفت محبّت خدا چیست؟


خطرناک‌ترین آفت محبّت خدا

[ویرایش]

دنیا دوستی، اصل هر گناه، ریشه هر حجاب و بذر هر یک از موانع خدا دوستی است. از این‌رو آن را «خطرناک‌ترین مانع» برای محبّت خدا می‌دانیم. محبّت خدا، به هیچ وجه، قابل جمع با محبت دنیا نیست و تا ذرّه‌ای از غبار این محبّت بر آینه دل باقی باشد، معرفت و محبّت حقیقی خدا برای انسان، امکان‌پذیر نیست.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «آفت محبت خدا» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار