آدمذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: آیا ما از نسل قابیل هستیم؟
پاسخ:
برای اینکه به پرسش شما پاسخ بدهیم به چند سوال پاسخ بدهیم:
الف: آیا بنی آدم تنها از نسل قابیل است ؟ و اساسا نسل حضرت آدم چگونه انتشار یافته است؟


چگونگی انتشار نسل حضرت آدم

[ویرایش]

از این که نسل حضرت آدم و حوا چگونه انتشار یافته است اقوال متعددی وجود دارد. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه اول می فرماید:
« یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تسائلون به و الأرحام إن الله کان علیکم رقیبا »
ترجمه: ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می کنید (خدا را در نظر آرید) و در باره ارحام کوتاهی مکنید که همانا خدا مراقب اعمال شما است

می بینیم در این آیه جز حضرت آدم و حوا(همسر او) عنصر دیگری را در خلقت آدمیان دخالت نداده است و تأکید دارد که تنها از این دو زنان و مردان فراوانی را خلق کرده است.
و همینطور در آیه ۲۷ سوره اعراف فرماید:«یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما أخرج أبویکم من... » ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد.که باز می بینیم پدر و مادر تمام آدمیان را حضرت آدم و همسر او می داند و عنصر ثالثی را دخیل نمی داند.
ب: موضوع دیگرى كه در اینجا قابل بررسى و تأمل است این است كه از این آیه فهمیده مى شود كه نسل بشر از آدم و همسر او ازدیاد پیدا كرده و مردان و زنان بسیارى در روى زمین پراكنده شده اند.

ازدواج فرزندان بلافصل آدم

[ویرایش]

در اینجا این سؤال پیش مى آید كه فرزندان بلافصل آدم چگونه و با چه كسانى ازدواج كردند؟ و نسلهاى بعدى چگونه به وجود آمدند؟ از این آیه فهمیده مى شود كه دختران و پسران آدم و حوا با یكدیگر ازدواج كرده اند و ازدواج خواهر و برادر یك حکم تشریعی و قراردادى است و این حكم در آن زمان نیامده بود و بعدها كه نسل آدم تكثیر شد و نیازى به ازدواج خواهر و برادر نبود، این حکم از سوى خدا آمد و این هیچ گونه استبعادى ندارد. زیرا طبق نص صریح قرآن بعضى از ازدواجهاى حرام، قبلا حرام نبوده و در شریعت اسلام حرام شده است مانند جمع كردن میان دو خواهر كه در شریعتهاى قبلى جایز بود و یك مرد مى‌توانست همزمان بادوخواهر ازدواج كند ولى در شرع اسلام این امر ممنوع شد و ازدواج با خواهر همسر حرام اعلام شد.

قراردادى‌ بودن حرامت‌ازدواج

[ویرایش]

این نشان مى دهد كه حرام بودن ازدواج با بعضى از زنها یك مسأله قراردادى است و ممكن است بعضى از زنها در زمانى حلال باشند و در زمانى طبق مصلحت جدیدى كه پیش مى آید حرام باشند. بنابراین نباید در ازدواج فرزندان آدم با یكدیگر استبعاد كرد. چون ظاهر این آیه همین موضوع را مى رساند. البته در بعضى از روایات آمده كه فرزندان بلافصل آدم با حورى یا جنى ازدواج كردند و در بعضى از روایات آمده كه حوا همیشه دوقلو مى زایید كه یكى از آنها پسر و دیگرى دختر بود. پسر هر شكم با دختر شكم دیگر ازدواج مى كرد و شاید هم فرزندان آدم با بازماندگان انسانهاى پیشین ازدواج كردند چون طبق یك نظریه، آدم نخستین انسان در روى زمین نبود بلكه پیش از او هم انواع مشابهى از انسانها در روى زمین زندگى مى كردند كه به تدریج نسل آنها قطع شد و خدا آدم را از خاک آفرید

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴،آیه۱.    
۲. اعراف/ سوره۷،آیه ۲۷.    


منبع

[ویرایش]

شهرسوال    رده‌های این صفحه : انسان شناسی | تاریخ انبیاء | حضرت آدم
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار