کتاب‌های ترجمه و حدیثیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کتاب‌های ترجمه قرآن کریم، کتاب‌های حدیثی.

پرسش: در زمینه‌های ذیل کتب معتبر با مضامین عالی معرفی کنید:
۱. ترجمه شیوا و معتبر در موضوعات مختلف مادی و معنوی قرآن؛
۲. کتبی که معتبرترین احادیث نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را به طور خلاصه دربر دارد.

پاسخ:


کتاب‌های ترجمه قرآن

[ویرایش]

درباره درخواست بخش اول، ‌ اگر منظور شما ترجمه شیوا و روان قرآن کریم به زبان فارسی است، برخی ترجمه‌های شیوا، روان و معتبر، عبارت‌اند از:
۱. ترجمه قرآن کریم، اثر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، تهران، انتشارات دارالقرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
۲. ترجمه قرآن کریم، محمدمهدی فولادوند، تهران، انتشارات دارالقرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معاد اسلامی.
۳. ترجمه قرآن کریم، جلال‌الدین مجتبوی، تهران، انتشارات حکمت.
و... .

تفسیرهای قرآن

[ویرایش]

ولی اگر منظور شما از ترجمه مادی و معنوی قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم است، برخی تفاسیر معتبر، شیوا و روان، عبارت‌اند از:
۱. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران تفسیر موضوعی پیام قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۲. قرائتی، محسن، تفسیر نور، قم، انتشارات مؤسسه در راه حق.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه و دیگران، در پنج جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه،
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر جوان برگرفته از تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
و... .

کتاب‌های حدیثی

[ویرایش]

در جواب به درخواست بخش دوم، برخی کتبی که احادیث معتبر نبوی و علوی را در بردارند، عبارت‌اند از:
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۲. صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
۳. طوسی، التهذیب، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۴. طوسی، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۵. نهج الفصاحه، مجموعه یک دست از روایت رسول رحمت.

منبع

[ویرایش]

سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کتاب‌های ترجمه و حدیثی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار