پاک سازی قبل از حج یا عمرهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حج، عمره.

پرسش: یک جوان برای پاک سازی خود، قبل از حج یا عمره چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

پاسخ: انجام کارهایی که در زیر می‌آید برای پربار شدن این سفر معنوی، توصیه می‌شود:
۱. انسان باید نیت خود را برای خدا خالص کند تا انگیزه غیر خدایی در آن نباشد. ۲. از گناهان توبه نماید. ۳. اگر حق و حقوقی از مردم بر عهده او است ادا کند. ۴. واجبات مالی خود؛ مانند خمس و...را بپردازد. ۵. از اموری که موجب دل‌مشغولی و مانع توجه به امور معنوی است اجتناب کند.


شرایط انجام حج

[ویرایش]

از آن جا که حج یا عمره یکی از کارهای بسیار مهم است و انسان می‌خواهد در این سفرهای معنوی بهره‌های فراوانی به دست آورد، لازم است قبل از ورود به آن، خود را آماده کند و شرایط خاصی را در خود فراهم نماید که در زیر به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

← نیت خالص


نیٌت خود را برای خدا خالص کنید به شکلی که هیچ غرضی از اغراض دنیایی؛ مثل ریا، پرهیز از مذمٌت مردم به سبب نرفتن به حجٌ و یا قصد تجارت و...در خفایای دل نباشد؛ زیرا همه اینها، عمل را از قربت و اخلاص خالی می‌کند و مانع از رسیدن به ثواب موعود می‌گردد.

← توبه خالص


از گناهانی که انجام داده توبه خالص نمایید؛ یعنی از انجام آنها پیشیمان باشید و تصمیم جدی بگیرید که هیچ گاه آنها را انجام ندهید و گذشته را جبران کنید و در همه حال از خداوند طلب عفو و بخشش کنید. حق و حقوق مالی و مادی دیگران را که به ناحق تصاحب نموده و یا از بین برده (خودِ آن مال یا عوض آن را) به صاحبانش برگردانید و نسبت به حق و حقوق معنوی و غیر مادی مردم؛ مثل تهمت، غیبت، هتک حرمت از آنها حلالیت بخواهید و اگر مفسده‌ای در طرح اینها وجود دارد به نوعی جبران نمایید؛ مثلا خوبی‌های او را در میان مردم بیان و از خداوند برای آنها طلب مغفرت کنید و در مورد آن حقوق و تکالیف الاهی که از طریق کفاره و قضا قابل جبران است تصمیم داشته باشید که جبران نمایید.
برای اطلاع از نحوه از بین بردن آثار تخریبی گناهان بر روی روح و روان به کتاب‌های اخلاقی؛ مانند کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی و امثال آن مراجعه فرمایید.

← پرداخت خمس


اگر تا به حال خمس مال خود را پرداخت نکرده و سال خمسی نداشته‌اید، برای خود سال خمسی قرار دهید و خمس مال را پرداخت نمایید.

← رفع دل‌مشغولی‌ها


بعد از ورود به سرزمین وحی و قبل از انجام اعمال، سعی کنید از اموری که موجب دل‌مشغولی و مانع توجه به امور معنوی است اجتناب کنید؛ مثلا کمتر به بازار جهت خرید و...مراجعه کنید.

← توشه حلال


توشه سفر و خرجی راه خود را از راه حلال تهیه نمایید و در آن سخاوت، گشاده‌دستی داشته باشید و بخل نورزید.

← خوش خلقی با اهل سفر


با دوستان و اهل سفر خوش خلقی نمایید و گشاده رو و شیرین کلام باشید و تواضع را پیشه خود سازید و از کج خلقی، سخن لغو و درشت گویی اجتناب نمایید و سخنی که رضای خدا در آن نیست نگویید و با کسی جدال و خصومت نکنید.

← توکل به خداوند


بر توان و نیروی خود اعتماد و تکیه نداشته باشید، بلکه فقط بر خداوند توکل کنید و فقط از او یاری بخواهید تا بتوانید همراه با عمره یا حجٌی مقبول و سعیی مبرور به وطن خود برگردید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۹۶، ص۱۲۴- ۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «پاک سازی قبل از حج یا عمره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۸/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار