نفقه همسرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نفقه، وجوب نفقه، نفقه همسر.
پرسش: شرایط واجب شدن نفقه همسر کدام‌اند؟ آیا با اولین نزدیکی با همسر نفقه بر انسان واجب می‌شود؟ یعنی اگر در دوران عقد و زمانی که هنوز دختر در خانه‌ی پدرش است، با اولین نزدیکی، نفقه‌ی همسر بر او واجب می‌شود؟
پاسخ:


شرایط وجوب نفقه همسر

[ویرایش]

نفقه همسر با شرایطی بر شوهر واجب می‌شود:
۱. عقد دائم باشد؛
۲. قابلیت برای امور زناشویی داشته باشد؛ (همسری که در سنین کودکی است و قابلیت برای امور زناشویی نداشته باشد، نفقه‌اش واجب نیست.)
۳. زن در مواردی که اطاعت از مرد واجب است (مثل تمکین در مسائل زناشویی)، مطیع باشد.
به عبارت دیگر، در امور زنا‌شویی از شوهرش اطاعت‌پذیری داشته باشد. (در صورت نافرمانی، نفقه‌اش واجب نیست.).
[۳] جامع المسائل (للبهجة)، ج ‌۳، ص ۵۸۷.


فتوای امام خمینی

[ویرایش]

حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ سؤالی در این زمینه فرموده‌اند: "زوجه (همسر) اگر تمکین داشته باشد (در مسائل زناشویی مطیع شوهر باشد)، نفقه او بر زوج (شوهر) واجب است؛ هرچند او را به منزل خود نبرده باشد."
[۴] استفتائات حضرت امام خمینی (ره)، ج ۳، ص ۲۰۲، س ۱۴.


نتیجه بحث

[ویرایش]

بنابراین برای واجب شدن نفقه همسر لازم نیست نزدیکی با او صورت گرفته باشد و در‌صورتی‌که شرایط بالا را داشته باشد، نفقه‌اش واجب است؛ حتی اگر همسر در منزل پدرش باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. امام خمینی (ره)، تحریر الوسیلة، ج ‌۲، ص ۳۱۳ و ۳۱۴. فصل فی النفقات.    
۲. امام خمینی (ره)، تحریر الوسیلة، ج ‌۲، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.    
۳. جامع المسائل (للبهجة)، ج ‌۳، ص ۵۸۷.
۴. استفتائات حضرت امام خمینی (ره)، ج ۳، ص ۲۰۲، س ۱۴.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام ازدواج | فقه | نفقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار