نفقهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نفقه.
پرسش: نفقه چیست؟
پاسخ:


نفقه

[ویرایش]

نفقه یک اصطلاح فقهی است که در مورد زن، قرابت ( قوم و خویشان) و ملک استعمال می‌شود. اما آن‌چه مشهور است، نفقه همسر است که بر مرد واجب است به همسرش بر طبق شرایطی پرداخت کند.
[۱] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج ‌۳، ص ۴۳۲.


مصادیق نفقه

[ویرایش]

این نفقه معمولاً شامل خوراک، پوشاک و اسکان همسر می‌شود.
[۲] الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج ‌۴، ص ۶۶۰


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج ‌۳، ص ۴۳۲.
۲. الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج ‌۴، ص ۶۶۰


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    
رده‌های این صفحه : احکام ازدواج | فقه | نفقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار