ملامتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ملامت.
پرسش: چه آیاتی از قرآن کریم درباره ملامت سخن به میان آورده است؟
پاسخ:

فهرست مندرجات
۱ - ملامت در قرآن
       ۱.۱ - نفس لوّامه
       ۱.۲ - هراس نداشتن از سرزنش دیگران
       ۱.۳ - دور بودن از ملامت شدن
              ۱.۳.۱ - اول
              ۱.۳.۲ - دوم
       ۱.۴ - ملامت شیطان
       ۱.۵ - ملامت زلیخا
       ۱.۶ - ملامت کردن خود
              ۱.۶.۱ - اول
              ۱.۶.۲ - دوم
              ۱.۶.۳ - سوم
              ۱.۶.۴ - چهارم
۲ - پانویس
۳ - منبع

ملامت در قرآن[ویرایش]


← نفس لوّامه
«وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة»؛ [۱] قسم به نفس لوامه و وجدان بیدار ملامتگر.

این آیه شریفه به وجدان انسان و عاملی که موجب می‌شود بعد از انجام خطا، خود را ملامت و سرزنش کند، اشاره می‌کند.

← هراس نداشتن از سرزنش دیگران
کسانی که از سرزنش ملامت‌گران هراسی ندارند؛ خداوند در قرآن به مسلمانان هشدار می‌دهد که اگر بخواهند از دین روگردان شوند و به جاهلیت خود برگردند، خدا مسئولیت دین را به دست دیگران خواهد سپرد.

سپس در توصیف این افراد جدید می‌فرماید: «... لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِم»؛ [۲] از ملامت سرزنش کنندگان، نمی‌ترسند.

← دور بودن از ملامت شدن
کسانی که از ملامت شدن به دور هستند.

←← اول
خدا به پیامبرش می‌فرماید: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ»؛ [۳] حال که کافران سرکش حاضر به پذیرش حق نیستند، از آنان رو برگردان و اعراض کن که به خاطر این کار شایسته سرزنش نخواهی بود.

←← دوم
هم‌چنین در آیه‌ای دیگر و در بیان اوصاف مؤمنان می‌خوانیم: «مؤمنین واقعی در روابط جنسی پاک‌دامن هستند»، «إِلاَّ عَلی‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومین»؛ [۴] [۵] مگر در برابر همسران و کنیزان خود. که این اشخاص به خاطر رابطه با همسران و کنیزانشان، ملامت و سرزنش نخواهند شد.

← ملامت شیطان
روز قیامت، گناه‌کاران، شیطان را عامل گمراهی خود دانسته و او را ملامت می‌کنند. ولی شیطان به آنان می‌گوید: «فَلا تَلُومُونی‌ وَ لُومُوا أَنْفُسَکُم»؛ [۶] به‌جای این‌که مرا ملامت کنید، خودتان را ملامت کنید؛ زیرا مقصر اصلی خود شما هستید که دعوت پیامبران را رها کرده و از من پی‌روی کردید.

← ملامت زلیخا
زنانی که زلیخا را به خاطر درخواست رابطه با یوسف، مورد سرزنش قرار دادند. او برای این‌که ثابت کند شایسته ملامت شدن نیست، یوسف را به آنان نشان داد و گفت: «فَذلِکُنَّ الَّذی لُمْتُنَّنی‌ فیه؛ [۷] این همان کسی است که به خاطر علاقه به او مرا سرزنش کردید.

← ملامت کردن خود

←← اول
در قرآن درباره شیوه صدقه دادن چنین آمده: نه آن‌قدر خسیس باش که چیزی انفاق نکنی و «لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا»؛ [۸] نه آن‌قدر بخشش کن که برای خودت چیزی باقی نماند و خود را ملامت کنی و دست ‌خالی بمانی.

←← دوم
درباره حضرت یونس می‌خوانیم: «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلیمٌ»؛ [۹] ماهی بزرگ او را بلعید؛ درحالی‌که او شایسته سرزنش بود.

←← سوم
درباره فرعون چنین آمده: «فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِی الْیَمِّ وَ هُوَ مُلیم»؛ [۱۰] فرعون و سربازانش را در دریا افکندیم؛ درحالی‌که سزاوار سرزنش بود.

←← چهارم
درباره کسانی که به باغی که داشتند دل‌خوش بودند و نمی‌خواستند حق فقیران را پرداخت کنند و به همین دلیل خدا باغ آنان را نابود ساخت، می‌فرماید: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی‌ بَعْضٍ یَتَلاوَمُون»؛ [۱۱] هم‌دیگر را ملامت می‌کردند.

پانویس[ویرایش]
 
۱. قیامة (۷۵)، آیه ۲.    
۲. مائده (۵)، آیه ۵۴.    
۳. ذاریات (۵۱)، آیه ۵۴.    
۴. مؤمنون (۲۳)، آیه ۶    
۵. معارج (۷۰)، آیه ۳۰.    
۶. ابراهیم (۱۴)، آیه ۲۲.    
۷. یوسف (۱۲)، آیه ۳۲.    
۸. اسراء (۱۷)، آیه ۲۹.    
۹. صافات (۳۷)، آیه ۱۴۲.    
۱۰. ذاریات (۵۱)، آیه ۴۰.    
۱۱. قلم (۶۸)، آیه ۳۰.    


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه‌ابزار