مس اسم جلالهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مس اسم جلاله.

پرسش: بعضی احکام لمس اسم جلاله «الله» را بیان کنید؟

پاسخ: مس اسم جلاله «الله»، اسم‌هایی مانند عبدالله و حبیب الله و مس آرم جمهوری اسلام ایران، بدون وضو جایز نیست.


مس اسم جلاله به صورت ا...[ویرایش]

پرسش: نوشتن اسم جلاله «الله» به صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو اين کلمه را مسّ می‌کنند، چه حکمی دارند؟

پاسخ: همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد و مس آن بدون وضو، جايز است.

مس اسم عبدالله و ...[ویرایش]

پرسش: مسّ اسم‌هايی از قبيل عبدالله و حبيب الله بدون وضو چه حکمی دارد؟

پاسخ: مسّ لفظ جلاله بدون وضو جايز نيست؛ اگرچه جزيی از يک اسم مرکب باشد.

مس آرم جمهوری اسلامی ايران[ویرایش]

پرسش: آيا مسّ آرم جمهوری اسلامی ایران بدون وضو، حرام است؟

پاسخ: اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد؛ اگرچه احوط، ترک مس آن بدون طهارت است.

مس نقش کلمات روی انگشتر[ویرایش]

پرسش: آيا مسّ نقش کلمات روی انگشترها، جايز است؟

پاسخ: اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جايز نيست.

نوشتن با دستگاه تایپ[ویرایش]

پرسش: آيا کسانی که به وسيله دستگاه تحرير اسماء جلاله يا آیات قرآنی و يا نام‌های معصومان (علیهم‌السلام) را می‌نويسند، بايد در حال نوشتن آن‌ها با وضو باشند؟

پاسخ: اين کار مشروط به طهارت نيست؛ ولی نوشته‌ها را نبايد بدون وضو مسّ کرد.

مس ضمیرها[ویرایش]

پرسش: مسّ ضميرهايی که به ذات باری‌تعالی بر‌می‌گردند (مثل ضمیر جمله «بسمه تعالی»)، چه حکمی دارد؟

پاسخ: ضمير حکم لفظ جلاله را ندارد.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «مس اسم جلاله»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه‌ابزار