مسافت شرعیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مسافت شرعی.

پرسش: ابتدا و انتهای مسافت شرعی از کجا محاسبه می‌شود؟

پاسخ:


حد مسافت شرعی[ویرایش]

مسافت شرعی از آخر شهر مبدأ، تا اول شهر مقصد محاسبه می‌شود.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «مسافت شرعی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه‌ابزار