مسئولیت در انتخاب کاندیداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: انتخاب کاندیدا، مسئولیت.

پرسش: در صورتی که به شخصی رأی داده شود و بعداً ایشان آن‌طور که باید به احکام اسلامی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد، آیا فرد رأی‌دهنده، در محضر خداوند متعال مسئول خواهد بود یا خیر؟

پاسخ: اگر فرد رأی‌دهنده پس از تحقیق همه‌جانبه و مشورت با اهل اطلاع به فرد مؤمن و متعهد و اصلح رأی بدهد، مسئولیتی در قبال اعمال بد او ندارد، ولی امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکند.


انتخاب کاندیدا[ویرایش]

در صورتی که به شخصی رأی داده شود و بعداً ایشان آن‌طور که باید به احکام اسلامی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد، فرد رأی‌دهنده:

← فتوای آیت الله خامنه‌ای
اگر بر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسئول نخواهد بود.

← فتوای آیت الله مکارم شیرازی
اگر پس از تحقیق همه‌جانبه و مشورت با اهل اطلاع به فرد مؤمن و متعهد و اصلح رأی بدهد، مسئولیتی در قبال اعمال بد او ندارد، ولی امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکند.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «مسئولیت در انتخاب کاندیدا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۴.    جعبه‌ابزار