عقیقهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عقیقه.

پرسش: مراد از عقیقه چیست؟

پاسخ: عقیقه خون ریختن گوسفند و مانند آن است برای فرزند و این سنت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و مستحب مؤکد است و قطعاً برای سلامتی فرزند مؤثر است.


معنای عقیقه[ویرایش]

عقیقه عملی است مستحب و آن عبارت است از: قربانی کردن گوسفند یا گاو و یا شتر برای فرزندی که به دنیا آمده است. [۱]

اهمیت عقیقه[ویرایش]

عقیقه در اسلام آن‌قدر مورد تأکید قرار گرفته است که حتی اگر کسی در بزرگ‌سالی نمی‌داند که برای او عقیقه انجام داده‌اند یا نه مستحب است خودش انجام دهد، گرچه پیر باشد. [۲] و حتی اگر کسی به قیمت یک گوسفند، صدقه هم بدهد، کافی نیست؛ زیرا خداوند متعال ریختن خون قربانی را دوست دارد. [۳]

عقیقه پسر و دختر[ویرایش]

در عقیقه پسر و دختر فرقی نیست؛ یعنی مولود، چه پسر باشد و چه دختر، برای آن‌ها گوسفند نر ذبح می‌کنند. [۴]

زمان عقیقه کردن[ویرایش]

مستحب است که عقیقه را در روز هفتم تولد فرزند انجام دهند. [۵] در روایات آمده است که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) عقیقه کردند. [۶]

خوردن عقیقه[ویرایش]

برای پدر و مادر و مخصوصاً مادر مکروه است که از گوشت عقیقه فرزند خود بخورند؛ اما غیر این دو، خوردن آن برای همه جایز است. [۷]

بردن نام فرزند و پدر[ویرایش]

مستحب است هنگام ذبح عقیقه،‌ اسم مولود و پدرش را ببرند و دعایی را که در کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده است، بخوانند. [۸]

رسم جاهلیت[ویرایش]

آلوده کردن سر فرزند به خون عقیقه جایز نیست و این از رسوم جاهلیت است. [۹]

تاخیر نینداختن عقیقه[ویرایش]

بنابراین عقیقه مستحب مؤکد است؛ اما پس از گذشت روز هفتم تولد، این استحباب، از تأکید خارج می‌شود. تأخیر ‌انداختن عقیقه به بعد از روز هفتم تولد، مکروه است. [۱۰]

اطعام دادن[ویرایش]

هم‌چنین مستحب است که روز هفتم جمعی از مسلمین را دعوت کنند و از همان عقیقه غذایی بپزند و به آنها اطعام کنند. [۱۱]

نتیجه بحث[ویرایش]

آن‌چه به عنوان نتیجه قابل بیان است، این است که: عقیقه خون ریختن گوسفند و مانند آن است برای فرزند و این سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و مستحب مؤکد است و قطعاً برای سلامتی فرزند مؤثر است.

پانویس[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۱۶، ح۲، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۱۴، ح۱، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۱۵، ح۱، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۱۷، ح۱ و ۲، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۲۰، ح۳، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۰۸، ح۵، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۲۸، ح۱، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۲۶، ح۱، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۹. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۲۹، ح۱ و ۲، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۱۰. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۴۴، ح۱، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    
۱۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۲۳، ح۱۱، قم، چاپ مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.    


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «عقیقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷.    جعبه‌ابزار