شناخت امام زمان(عج)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: شناخت، امام زمان(عج)،غیبت، نواب اربعه
پرسش: راه های شناخت امام زمان(عج) را بیان نمایید؟
پاسخ:


راه شناخت امام زمان(عج)

[ویرایش]

براي شناخت امام در هر عصر و زماني را ه هاي متعدد ي بيان شده است که به بعضي اشاره مي شود :

← مطالعه زندگی امام


مطالعه تاریخ زندگي يکي از راه هاي شناخت امامان از جمله امام زمان مطالعه تاريخ زندگاني ؛ سرگذشت و سیره آنان؛ خصوصاً در باره فضایل ، مناقب و خصوصيات - از قبيل: شجاعت ، مردانگي، ایثار ، تواضع، صبر ، فرزانگي و... است.اين امر انسان را متوجه مقام والاي آن بزرگواران مي‌کند و جذبه و کشش خاصي بر روح انسان، حاکم مي‌شود. در باره امام زمان صدها کتاب و آثار پژوهشي سامان يافته است که خواندن آن ها موجب شناخت امام خواهند شد.

← تفکر در سخنان امام


تأمل در آثار مطالعه و تفکر در سخنان ايشان؛ اسلام تفکر را موجب آگاهي مي داند. امامان در زمينه هاي مختلف مطالب ارز شمند بيان کر ده اند که خواندن آن ها انسان را با جايگاه ومقام آنان آشنا مي نمايند. مطالعه و تفکر در آثار فکري امامان، از جمله امام زمان هر چند کار مشکلي به نظر مي‌رسد؛ ولي بسيار سودمند است. اين امر علاوه بر آن که باعث شناخت شخصيت آن بزرگواران و ايجاد محبت آنان در دل مي‌شود؛ سرمايه معنوي بزرگي براي روح بشر به شمار مي‌رود.

← ژرف انديشي در خداشناسي


ژرف انديشي در خداشناسي اگر خداوند و صفات و اسماي او را به طور حقيقي بشناسيم، مي‌توانيم انسان‌هاي کامل راستين (امامان) را نيز بشناسيم؛ زيرا آنان آينه تمام‌نماي صفات جمال و جلال حضرت حق‌اند و در نامگذاري به اسمای الهی ، از تمامي موجودات عالم امکان برترند.
بر اين اساس، با شناخت خدا و صفات او، مي‌توانيم به اوصاف و ويژگي‌هاي امامان نيز آگاه گرديم. شايد دعايي که سفارش شده در زمان غيبت خوانده شود، ناظر به همين حقيقت باشد:
« اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَبِيَّكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي‌ ،
خداوندا! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناساني پيامبر را نمي‌شناسم؛ خدايا! پيامبرت را به من بشناسان که اگر به پيامبرت معرفت پيدا نکنم، نمي‌توانم امامم را بشناسم؛ خدايا! حجت و امامت را به من بشناسان که اگر امام را نشناسم، در دين خود گمراهم».

← مطالعه آیات مربوط به امام زمان


آيات قرآن در باره امام زمان آیات متعدد تاویل و تفسیر شده است که با خواندن ومطالعه آن ها نيز مي توان امام را شناخت. تعداد آيات و رویات در باره امام زمان زياد مي باشد که مي توان به کتاب هاي مربوطه مراجعه کرد.
دراين جا به تاريخ مختصري آز ان حضرت اشاره مي شود.

تاریخ زندگی امام زمان

[ویرایش]

ولي عصر(عج) روز پانزدهم ماه شعبان سال ۲۵۵ هجري قمري در سامرا به دنیا آمد.

← نام و کنیه حضرت


نام او محمد کنيه اش ابوالقاسم و لقبش حجت قایم صاحب الزمان منتظر.

← پدر و مادر حضرت


پدرش ابا محمد حضرت امام حسن عسکری(ع) است كه در سال ۲۶۰ هجري قمري به شهادت رسيد، مادر حضرت ولی عصر(ع) بانوئي است بنام ریحانه كه به او « نرگس »، « سوسن » و « صیقل » گفته مي‌شود. حضرت ولي عصر(ع)، تا سال ۲۶۰ هجري قمري تحت تربیت و سرپرستي پدر بزرگوارش مي‌زيست و در همان زمان از مردم پنهان نگه‌داشته مي‌شد و جز خواصّي از شیعیان امام حسن عسكري(ع)، كسي با آن حضرت ملاقات نداشت.

ملاقات کنندگان حضرت قبل از غیبت

[ویرایش]

يكي از كساني كه حضرت ولی عصر را ديده است، ابو عمرو عثمان بن سعيد است. عبدالله بن جعفر حمیری مي‌گويد: من و ابو عمرو نزد احمدبن اسحاق رفتيم. وقتي همه اجتماع كرديم، احمد بن اسحاق به من اشاره كرد كه درباره جانشین حضرت ابا محمد امام حسن عسكري(ع) از ابو عمرو بپرسم. به ابو عمرو گفتم: اي ابا عمرو! مي‌خواهم از چيزي سؤال بكنم كه در آن شكي ندارم چون اعتقاد من و دين من اين است كه كره زمين از حجت خدا خالي نمي‌ماند مگر چهل روز مانده به روز قیامت و چون آن روز برسد حجت برداشته مي‌شود و راه توبه بسته مي‌شود و اگر كسي پيش از آن ایمان نياورده باشد، ديگر ايمانش به او سودي نخواهد بخشيد و آن افراد بدترين خلق خواهند بود. گرچه ايمان به اين دارم ولي مي‌خواهم اطمينان خاطر پيدا كنم و يقينم بيشتر گردد همانطوري كه حضرت ابراهیم از خداوند خواست كه به او كيفيت زنده كردن مرده‌ها را نشان بدهد و خداوند به او گفت: مگر ايمان نياوردي و او جواب داد: چرا، مي‌خواهم قلبم مطمئن شود و احمد بن اسحاق به من گفته است كه روزي از حضرت اباالحسن امام هادی (ع) پرسيدم: با چه كسي رفت و آمد كنم و دينم را از او بگيرم و حضرت امام هادی(ع) گفته است ابو عمرو مورد اعتماد من است و هر چه او گفته من گفته‌ام و همچنين احمد بن اسحاق گفت: از حضرت امام حسن عسکری پرسيدم: از چه كسي احکام دين خود را بگيرم و آن حضرت فرمود: ابو عمرو و پسرش مورد اعتماد من است. آنان از من هر چه براي شماگفتند، درست گفته‌اند. تو پيرو آنان باش و هر چه مي‌گويند اطاعت كن كه هر دو مورد اعتماد من هستند. اين، گفتار دو امام درباره توست. وقتي ابوعمرو حرفهاي مرا شنيد به سجده افتاد و گريست. پس از آن گفت: سؤالت را بگو. گفتم: آيا شما جانشين حضرت امام حسن عسکری(ع) را ديده‌اي؟ فرمود: به خدا قسم ديده‌ام گفتم: يك سؤال ديگر مانده است. گفت: بگو. گفتم: نامش چيست؟ گفت: سؤال از نام او بر شما تحریم شده است و اين دستور خود حضرت است نه دستور من زيرا خلیفه چنين مي‌پندارد كه حضرت امام حسن عسكري وفات يافته و فرزندي ازخود به جاي نگذاشته است و ميراثش تقسيم شده است. او مي‌پندارد خانواده امام حسن عسكري(ع) در بدر شده‌اند و كسي را ندارند. اگر اسم حضرت به زبانها بيفتد، تعقيبش مي‌كنند. پس از خدا بترسيد و از اين موضوع دست برداريد، اين ابو عمرو و پسرش هر دو از جانشين‌هاي مخصوص حضرت ولي عصر(ع) هستند.
حضرت ولي عصر(ع) پس از شهادت پدرش، ديگر جز نواب خاصه كسي با او ملاقات نمي‌كرد مگر در موارد استثنائي. و از آن زمان كه حضرت امام حسن عسكري(ع) به شهادت رسيدند، غیبت امام زمان(ع) شروع شد.

← غیبت امام زمان از دیدگاه امام صادق(ع)


حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمود: براي قائم آل محمد(ص) دو غيبت در پيش است. يكي از آن دو كوتاه است و ديگري طولاني است. در غيبت كوتاه مدت، فقط خواص شیعه از جاي آن حضرت آگاهند و در غیبت طولاني خواصّ موالي از جاي آن حضرت باخبر هستند.

← نواب اربعه


آن حضرت در غیبت صغری چهار نفر جانشين داشتند كه به « نواب اربعه » معروفند: عثمان بن سعید عمری ، محمد بن عثمان ، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری .

← تاریخ غیبت صغری و کبری


غيبت صغري از سال ۲۶۰ هجري قمري شروع و در سال ۳۲۹ خاتمه يافت.
[۷] عبدالرحمن انصاري ، در انتظار خورشيد ولايت ، قم ،۱۳۷۲ ش،چاپ اول ، ص ۶۲ - ۷۳
و غيبت كبري از ۳۲۹ شروع و تا وقتي كه ان حضرت ظهور کند ادامه دارد

منابع جهت مطالعه

[ویرایش]

براي مطالعه وشناخت بيشتر،كتاب هايي متعددي در باره امام زمان تاليف وسامان يافته اند که به بعضي اشاره مي شود:
۱- دادگستر جهان ، ابراهيم اميني .
۲- مهدي انقلابي بزرگ ، ناصر مکارم شيرازي .
۳- نويد امن و امان ، لطف اللّه صافي گلپايگاني .
۴- چشم اندازي به حکو مت مهدي، نجم الدين طبرسي
۵- در انتظار خورشيد ولايت ، عبدالرحمن انصاري .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق‌،تهران، اسلامیه‌،ج ۱،ص ۵۱۲    
۲. شیخ الکلینی، الکافی، تصحیح وتعلیق:علی أکبر الغفاری، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش، ناشر:دار الکتب الإسلامیة - طهران، ج۱، ص ۵۱۴    
۳. شیخ الکلینی، الکافی، تصحیح وتعلیق:علی أکبر الغفاری، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش، ناشر:دار الکتب الإسلامیة - طهران، ج۱، ص ۵۰۳    
۴. شیخ مفید، االارشاد، ج۲، ص۳۳۹    
۵. شیخ الکلینی، الکافی، تصحیح وتعلیق:علی أکبر الغفاری، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش، ناشر:دار الکتب الإسلامیة - طهران، ج۱، ص۳۲۹-۳۳۰    
۶. شیخ الکلینی، الکافی، تصحیح وتعلیق:علی أکبر الغفاری، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش، ناشر:دار الکتب الإسلامیة - طهران، ج۱، ص۳۴۰    
۷. عبدالرحمن انصاري ، در انتظار خورشيد ولايت ، قم ،۱۳۷۲ ش،چاپ اول ، ص ۶۲ - ۷۳


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار