شرکت معتکف در نماز جمعهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: معتکف، نماز جمعه، اعتکاف، مسجد.

پرسش: آيا شخص معتکف براى شرکت در نماز جمعه مى‌تواند از مسجد محل اعتکاف خارج شود؟

پاسخ:


شرکت اعتکاف‌کننده در نماز جمعه

[ویرایش]

با انتخاب نزديک‌ترين راه و معطل نشدن در بين راه اشکال ندارد؛ ولى نبايد خروج او به مقدارى باشد كه صورت اعتکاف به هم بخورد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «شرکت معتکف در نماز جمعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار