شرکت در مراسم اهل سنتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مراسم اهل سنت.

پرسش: شركت در مراسمی مثل نماز میت، مجلس ترحیم و مراسم‌هاى جشنى که از طرف اهل سنت برگزار مى‌شود، چه حكمى دارد؟

پاسخ:


حکم شرکت در مراسم اهل سنت

[ویرایش]

در هر صورت شركت در نماز و مراسم آن‌ها براى حفظ وحدت اسلامی اشكال ندارد. آن‌چه مؤثر در فشرده شدن صفوف مسلمین شود، مطلوب و احياناً لازم است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «شرکت در مراسم اهل سنت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار