شرایط وجوب قصر بر مسافرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز، مسافر، مسافت، شغل، هشت فرسخ، راننده، ملوان.

پرسش: شرایط وجوب قصر بر مسافر در نمازهای چهار رکعتی کدام است؟

پاسخ: شرایط وجوب قصر بر مسافر در نمازهای چهار رکعتی، امور هشت‌گانه‌ای را شامل می‌شود که در ذیل آن‌ها را بیان می‌کنیم.


شکسته خواندن نمازها

[ویرایش]

شرایط وجوب قصر بر مسافر در نمازهای چهار رکعتی، امور هشت‌گانه ذیل است:

← شرط اول


سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد؛ یعنی رفتن یا برگشتن و یا رفت و برگشت او روی ‌هم هشت فرسخ شرعی‌ باشد؛ مشروط به این‌که رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد.

← شرط دوم


از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد؛ بنابراین اگر از ابتدا قصد پیمودن هشت فرسخ را نداشته یا قصد پیمودن کمتر از آن را داشته باشد و بعد از رسیدن به مقصد تصمیم بگیرد به جایی برود که فاصله آن با مکان اول کم‌تر از مسافت شرعی است، ولی از منزل تا آن‌جا به اندازه مسافت شرعی است، باید نمازش را تمام بخواند.

← شرط سوم


در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی برنگردد؛ بنابراین اگر در بین راه، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود، حکم سفر بعد از آن بر او جاری نمی‌شود، هرچند نمازهایی که قبل از عدول از قصد خود به‌صورت شکسته خوانده، صحیح است.

← شرط چهارم


قصد قطع سفر در اثنای پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جایی که می‌خواهد ده روز یا بیشتر در آن جا بماند، نداشته باشد.

← شرط پنجم


سفر از نظر شرعی برای او جایز باشد، بنابراین اگر سفر معصیت و حرام باشد، اعم از این‌که خودِ سفر حرام باشد؛ مثل فرار از جنگ یا هدف از سفر، کار حرامی باشد؛ مثل سفر برای راه‌زنی، حکم سفر را ندارد و نماز تمام است.

← شرط ششم


مسافر از کسانی که خانه به دوش هستند، نباشد؛ مانند بعضی از صحرانشینان که محل زندگی ثابتی ندارند؛ بلکه در بیابان‌ها گردش می‌کنند و هر جا آب و علف و چراگاه پیدا کنند، می‌مانند.

← شرط هفتم


مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد؛ مانند باربر، راننده و ملوان و غیره و کسی که شغل او در سفر است، ملحق به اینهاست.

← شرط هشتم


به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی‌شود.
[۱] دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.


منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «شرایط وجوب قصر بر مسافر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۸/۱۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار