شبهه نفی رجعت در قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، رجعت.

پرسش: قرآن می‌فرماید: «وَ حَرَامٌ عَلَی قَرْیَةٍ اَهْلَکنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ؛ و بر[مردم] شهری که آن را هلاک کرده‌ایم، بازگشتشان [به دنیا] حرام است.» این آیه به صراحت، رجعت را رد می‌کند. پس چگونه رجعت قابل قبول است؟
و آیا آیه ۳۱ سوره یس: «اَ لَمْ یَرَوْا کمْ اَهْلَکنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلَیْهِمْ لاَ یَرْجِعُونَ؛ مگر ندیده‌اند که چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان هلاک گردانیدیم که دیگر آنها به سویشان بازنمی گردند؟» رجعت را نفی نمی‌کند؟


پاسخ به آیه اول

[ویرایش]

آیه ۹۵ سوره انبیا نه تنها مخالف رجعت نیست، بلکه از بهترین ادلّه برای اثبات رجعت است؛ زیرا آیه می‌گوید گروهی خاص باز گشت ندارند و لازمه‌اش این است که گروهی دیگر بازگشت دارند.
ممکن است گفته شود که رجعت کنندگان، هم از مؤمنان‌اند و هم از کافران.
اگر هلاک شدگان، از کافران باشند، آن‌گاه رجعت آنان، بر اساس این آیه، ناممکن است؛ امّا باید توجّه داشت که رجعت کافران، به منظور چشیدن عذاب دنیوی است. کسانی که هلاک شده‌اند، یک بار این عذاب را چشیده‌اند و دیگر نیازی به رجعت آنان نیست. هم‌چنین نباید فراموش کرد که همه کافران و مشرکان، هلاک نشده‌اند. اقوامی‌ اندک از آنان به هلاکت رسیده‌اند. بسیاری مانده‌اند تا دوره رجعت آنان فرا برسد و برای مجازات باز گردند.

پاسخ به آیه دوم

[ویرایش]

این آیه از بازگشت نیافتن گروه‌هایی سخن می‌گوید که هلاک شده‌اند و نمی‌تواند نافی رجعت باشد. در واقع از این آیه استنباط می‌شود که نسل‌های هلاک شده، به دلیل این‌که یک بار عذاب دنیوی شده‌اند، دیگر بازگشتی ندارند تا دوباره عقوبت شوند و تنها عذاب برزخ و حساب و کتاب آخرت پیش روی آنان است؛ امّا کسانی که در دنیا عذاب نشده‌اند و سزاوار آن هستند، بازگشت دارند.

منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «قرآن و نفی رجعت» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۱۰.    
سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «نفی رجعت در قرآن» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۱۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار