شبهه تعارض آیه 37 سوره قیامت با یافته‌های جنین‌شناسیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سوره قیامت، قیامت، منی، اسپرم، رحم، نطفه.

پرسش: آیا خلقت انسان از نگاه قرآن با یافته‌های جنین‌شناسی منافات ندارد؟! در سوره مبارکه قیامت آیه ۳۷ آمده است: «آیا او نطفه‌ای از منی که در رحم ریخته می‌شود نبود»؟! اما امروزه می‌دانیم نطفه هم از اسپرم داخل منی و هم از تخمک تشکیل می‌شود، پس چرا خداوند در قرآن فقط منی را عامل تشکیل نطفه می‌داند و اساساً مگر منی همان ابتدا داخل رحم می‌ریزد؟

پاسخ اجمالی: این آیه و آیات مشابه آن در مقام بیان علمی تمام مراحل شکل‌گیری جنین نیستند، تا این شبهه مطرح شود که تنها «منی» نیست که «نطفه» را ایجاد می‌کند، بلکه «تخمک» زن نیز در آن نقش دارد؛ در واقع این آیات در مقابل منکرانی است که معاد جسمانی را محال دانسته، و امکان بازگشت به زندگی بعد از مردن و خاک شدن را باور ندارند.


در مقام بیان بودن آیه

[ویرایش]

قرآن کریم در سوره قیامت که در مقام بیان اثبات رستاخیز و چگونگی وقوع آن است، در یکی از آیات، خطاب به منکران معاد می‌فرماید: «اَ لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنی‌ آیا او نطفه‌ای از منی که در رحم ریخته می‌شود نبود؟!»
این آیه و آیات مشابه که به خلقت انسان اشاره دارند، در مقام بیان علمی تمام مراحل شکل‌گیری جنین نیستند، تا این شبهه مطرح شود که تنها «منی» نیست که «نطفه» را ایجاد می‌کند، بلکه «تخمک» زن نیز در آن نقش دارد!
این آیات در حقیقت در مقابل منکرانی است که معاد جسمانی را محال دانسته، و امکان بازگشت به زندگی بعد از مردن و خاک شدن را باور ندارند؛ قرآن کریم برای اثبات و امکان وقوع قیامت و زنده شدن دوباره انسان‌ها برای روز حساب، توجه انسان را به آغاز خلقتش بازمی‌گرداند که از نطفه آغاز شده و مراحل شگفت‌انگیزی را در رحم طی می‌کند تا به نوزادی تبدیل شود، تا از این طریق به او نشان ‌دهد که خداوند بر همه چیز قادر و توانا است و به او بفهماند که بهترین دلیل برای امکان یک چیز، وقوع آن است.
بنابر‌این، این آیه و تمامی آیاتی که در این زمینه بحث می‌کنند، در مقام بیان آن نیستند که خلقت انسان، تنها از اسپرم موجود در منی می‌باشد تا این موضوع با دانش نوین ناهمخوان ارزیابی شود، بلکه معنایش آن است که وارد شدن اسپرم در رحم زن، نقطه آغازین خلقت انسان است و این منافات ندارد با این‌که بعدها باید با تخمک زن ترکیب شود، از راه‌های مختلف مانند بند ناف غذاهای لازم را از مادرش دریافت کند و... تا به یک انسان تبدیل شود.
طبیعی است که حتی در زمان نزول وحی هم تمام مردم می‌دانستند که منی مرد به تنهایی نمی‌تواند نوزادی را شکل دهد، بلکه حتماً باید در رحم زن قرار گیرد تا به یک جنین تبدیل شود و قرآن کریم نیز در صدد آن نبوده تا چیزی را بر خلاف این باور درست اعلام کند، بلکه خواسته تا همان باور درستشان را به رخ آنها بکشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انسان/سوره۷۶، آیه۳۷.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۵.    
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۲- ۱۵.    
۴. ر.ک:سایت ویکی پرسش، مقاله «تاریکی‌های سه‌گانه در مراحل آفرینش انسان.»    
۵. ر.ک:پایگاه اسلام کوئست، مقاله «خلقت انسان از آب بی‌ارزش».    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «شبهه تعارض آیه ۳۷ سوره قیامت با یافته‌های جنین‌شناسی»، تاریخ بازیابی۱۴۰۰/۱/۱۸.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار