شبهه ترجیح غیر افضل بر افضل در رجعتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رجعت، امام، امام زمان.

پرسش: رجعت امامان (علیه‌السّلام) در زمان امام زمان (علیه‌السّلام) اتّفاق خواهد افتاد. به ادلّه عقلی و نقلی اثبات شده که ممکن نیست یک چشم به هم زدن زمین، از حجّت، خالی بماند، و ممکن نیست غیر افضل بر افضل مقدّم شود... با این مقدّمات، رجعت معنا ندارد؛ چون لازم می‌آید یا امام مهدی (علیه‌السّلام) از امامت عزل شود، در صورتی که بر حسب ادلّه، امامت او تا قیامت ادامه دارد، یا غیر افضل (یعنی امام زمان (علیه‌السّلام) بر افضل)، یعنی امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) یا امام حسین (علیه‌السّلام) مقدّم باشد و یا عدد امامان از دوازده نفر زیادتر باشد و ریاست امام، عمومی نباشد.


اجازه افضل

[ویرایش]

اوّلاً اگر امامت غیر افضل به امر و اجازه خود افضل باشد، اشکالی ندارد.

تقسیم کار

[ویرایش]

ثانیاً ممکن است هر یک از امامان رهبری ناحیه‌ای را به دست گیرند و به نوعی تقسیم کار قائل شویم.

رجعت پس از شهادت امام مهدی

[ویرایش]

ثالثاً ممکن است رجعت سایر امامان، پس از شهادت امام مهدی (علیه‌السّلام) باشد.
دلیلی قاطع بر این مطلب نیست که امامت امام زمان (علیه‌السّلام) تا قیامت ادامه خواهد داشت، به‌ویژه این‌که در برخی احادیث، از رحلت ایشان و کفن و دفنشان به دست امام حسین (علیه‌السّلام) سخن رفته است. افزون بر این، حدیثی از رجعت امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) و امامان دیگر سخن گفته است و امامان (علیه‌السّلام) را به‌عنوان کارگزاران علی (علیه‌السّلام) معرّفی کرده است.

پاسخ‌های دیگری

[ویرایش]

پاسخ‌های دیگری نیز به این اشکال داده‌اند که برای پرهیز از تطویل، از بیان آنها خودداری می‌کنیم؛ امّا در هر حال، عدد امامان از دوازده، تجاوز نخواهد کرد و همان امامان قبلی باز خواهند گشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدّرجات، ص۲۹.    
۲. مجلسی، محمد باقر، بحار‌الانوار، ج۵۳، ص۷۴، ح ۷۵.    
۳. حر عاملی، محمد بن حسن، الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه، ص۴۱۲ - ۴۲۱.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شبهه ترجیح غیر افضل بر افضل در رجعت» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار