شباهت منطق اسلامی با منطق ارسطوییذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: منطق، فلسفه اسلامی، ارسطو.

پرسش: آیا منطق و فلسفه اسلامی داری مشی و روشی مانند منطق ارسطویی است و ذیل آن قرار می‌گیرد؟ یا این که در بخش‌هایی به منطق دیالکتیک هم نزدیک می‌شود؟ و یا این که اساسا روشی فارغ از این دو دارد؟ اگر روش ارسطویی است، آیا « وجود خدا » یکی از اصول است، یا یک موضوع ثانویه است که با اصول مورد قبول افراد غیر مسلمان هم قابل اثبات است؟

پاسخ: روش بحث در منطق اسلامی همان روش منطق ارسطوئی است. و منطق ارسطوئی با منطق دیالکتیک کاملا متفاوت، بلکه در مقابل هم قرار دارند.


شباهت منطق اسلامی با منطق ارسطوئی

[ویرایش]

منطق اسلامی هماهنگ با منطق ارسطوئی است. البته دانشمندان اسلامی در منطق ارسطوئی مقداری دخل و تصرف (حذف و اضافه) انجام داده‌اند، ولی روش بحث همان منطق ارسطوئی است. و منطق ارسطوئی با منطق دیالکتیک کاملا متفاوت، بلکه در مقابل هم قرار دارند.
در مورد فلسفه نیز باید گفت؛ روح حاکم بر فلسفه اسلامی و روش بحث، همان فلسفه ارسطوئی است. البته فیلسوفان مسلمان در سایه معارف دین اسلام، به پرورش فلسفه ارسطوئی پرداختند و از این جهت فلسفه اسلامی بسیار کامل‌تر از فلسفه ارسطوئی است.

وجود خدا

[ویرایش]

در مورد وجود خدا در فلسفه ارسطوئی نیز می‌دانید که موضوع فلسفه «مطلق وجود» است؛ قهرا «وجود خدا» به عنوان موضوع اول در هیچ فلسفه‌ای مورد بحث قرار نمی‌گیرد، و فلسفه ارسطو نیز از این قاعده مستثنا نیست، ولی ارسطو مانند بسیاری از فیلسوفان الهی، یکی از دغدغه‌های اصلی او اثبات وجود خداوند بر اساس براهین عقلی بوده است؛ هر چند معروف این است که ارسطو اسم خداوند را به طور صریح بیان نکرده، ولی مباحثی که ارسطو مطرح کرده، منطبق با اثبات وجود خداوند است؛ مانند: محرک اول و علت نخستین .
[۱] فیروز جایی، یار علی کرد، مجله معرفت، ش ۶۳، سال ۱۳۸۱، مقاله براهین اثبات خدا نزد ارسطو.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیروز جایی، یار علی کرد، مجله معرفت، ش ۶۳، سال ۱۳۸۱، مقاله براهین اثبات خدا نزد ارسطو.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «شباهت منطق و فلسفه اسلامی با منطق ارسطویی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۰/۱۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار