سن واداشتن کودک به نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کودک، نماز، بلوغ.

پرسش: روایات در مورد سن واداشتن کودک به نماز متفاوت است. چگونه می‌توان بین این احادیث جمع کرد؟


تمرین و آموزش کودک

[ویرایش]

بی‌تردید، کودک، پیش از بلوغ، تکلیفی ندارد. از این‌رو، فرمان‌دادن وی به نماز تنها برای تمرین و آموزش اوست. اختلافی که درباره سنِّ واداشتن کودکان به نماز در روایات به چشم می‌خورد، ناظر به تفاوت کودکان در رسیدن به سنّ رشد عقلی است، چنان‌که در روایتی آمده است که: «کودکان، هر گاه نماز را درک کنند، بِدان وا داشته می‌شوند». بر این پایه، کودکانی که در سال‌های پایین‌تر و زودتر از دیگر کودکان به قابلیت و رشد عقلی لازم می‌رسند، زودتر هم به نماز، وا داشته می‌شوند.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «سن واداشتن کودک به نماز» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۷/۳.    


رده‌های این صفحه : نماز
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار