زینت دنیاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: زینت دنیا، سعادت، گمراهی، آزمایش انسان.

پرسش: از دیدگاه قرآن شریف، زیور زندگی دنیا به چیست؟ و ملاک تشخیص آن چیست؟

پاسخ: خداوند متعال زندگی دنیوی انسان‌ها را به زینت‌ها و زیورهای گوناگون و جذاب (مانند زن و فرزندان، مال، مرکب، زمین، زراعت و ...) مزین کرده است.
اگر برای رضای خدا از زینت‌ها استفاده شود، باعث هدایت، نجات و سعادت، و اگر برای فخرفروشی و تکاثر و... باشد، باعث گمراهی خواهد شد. در واقع کل هستی، زینت و ظهور حق تعالی است. هر که از آن در راستای خواست خداوند استفاده کند، به سعادت دست می‌یابد و هر که از آن در زمینه خواست شیطانی استفاده کند، باعث گمراهی فرد خواهد شد. ملاک و معیار آن، صیغه الهی است.


زیور دنیا[ویرایش]

خداوند متعال زندگی دنیوی انسان‌ها را به زینت‌ها و زیورهای متعدد، مختلف و جذاب مزین کرده است.

← زن، فرزند و اموال...
قرآن کریم زیور و زینت دنیا را این‌گونه معرفی می‌کند و می‌فرماید:
«زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین والقناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیوة والله عنده حسن المآب»؛ [۱] «محبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است (تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند؛ ولی) این‌ها (در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند)، سرمایه زندگی پست (مادی) است؛ و سرانجام نیک (و زندگی والا و جاویدان)، نزد خداست».
در آیه مذکور زن و فرزند، اموال، ثروت‌ها، مرکب، زمین و زراعت به عنوان زینت و زیور دنیا معرفی شده است. [۲] [۳] [۴]

← مال و فرزندان
قرآن کریم، در آیه‌ای دیگر مال و فرزندان را زینت زندگی دنیوی می‌داند و می‌فرماید: «المال والبنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر املاً؛ [۵] «مال و فرزندان، زینت زندگی دنیاست و باقیات صالحات (ارزش‌های پایدار و شایسته) ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش‌تر است».

← اعمال زشت کافران
قرآن کریم در آیات دیگری اعمال زشت و ناپسند کافران و گناه‌کاران را در نظر آنان زینت می‌پندارد و می‌فرماید: «ان الذین لا یؤمنون بالاخرة زیّنا لهم اعمالهم فهم یعمهون؛ [۶] «کسانی که به آخرت ایمان ندارند، اعمال (بد)شان را برای آنان زینت می‌دهیم؛ به طوری که سرگردان می‌شوند».

← ستارگان
خداوند متعال در جایی دیگر ستارگان را زینت آسمان دنیا می‌داند و می‌فرماید: «انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب؛ [۷] «ما آسمان نزدیک (پایین) را با ستارگان آراستیم».

← مرکب‌های انسان
در جایی دیگر مرکب‌های مختلف انسان مثل اسب‌ها، استرها و الاغ را زینت برای انسان معرفی کرده و می‌فرماید: هم‌چنین اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را آفرید، تا بر آن‌ها سوار شوید و زینت شما باشد...» و به طور طبیعی مرکب‌های انسان به تناسب پیشرفت علم و تکنولوژی در هر زمان و مکانی متفاوت خواهد بود و اگر در زمان نزول قرآن کریم، اسب‌های پرشتاب و نیرومندْ مرکب برتر به حساب می‌آمدند، امروزه اتومبیل‌های پیشرفته، قطار، هواپیما و... جزو مرکب و زینت به حساب می‌آیند.

آزمایش انسان[ویرایش]

البته قرآن کریم همه این زینت‌ها را وسیله امتحان و آزمایش انسان‌ها قرار داده است؛ چنان‌که می‌فرماید: «انا جعلنا ما علی الارض زینةً لها لنبلوهم ایهم احسن عملاً؛ [۸] «در حقیقت ما آن‌چه را روی زمین است، زینت آن قرار دادیم، تا آن‌ها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می‌کنند». [۹]

ملاک زینت الهی[ویرایش]

ممکن است این زینت‌ها، زمینه هدایت افراد را فراهم آورد و ممکن هم است همان زمینه گمراهی افراد را فراهم آورد. به عبارت دیگر، همه هستی زینت و زیور الهی است؛ اگر برای رضای خدا از آن‌ها استفاده شود، باعث هدایت، نجات و سعادت، و اگر برای فخرفروشی و تکاثر و... باشد، باعث گمراهی خواهد شد. در واقع کل هستی زینت و ظهور حق تعالی است. هر که از آن در راستای خواست خداوند استفاده کند، به سعادت دست می‌یابد و هر که از آن در زمینه خواست شیطانی استفاده کند، باعث گمراهی فرد خواهد شد. ملاک و معیار آن، صیغه الهی است.

منابع[ویرایش]

۱. محمدحسین طباطبایی، المیزان، قم، جماعة المدرسین فی الحوزه العلمیه، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق، ج۱۹، ص۳۰۷؛ ج۱۳، ص۳۱۸-۳۱۹.
۲. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۶۷، ج۲۴، ص۲۰۴، ۲۰۷؛ ج۱۲، ص۲۴۵، ۲۴۶.

پانویس[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۴.    
۲. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۳، ص۱۰۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق.    
۳. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۳، ص۹۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق.
۴. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۳، ص۹۹، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق.
۵. کهف/سوره۱۸، آیه۴۶.    
۶. نمل/سوره۲۷، آیه۴۰.    
۷. صافات/سوره۳۷، آیه۶.    
۸. کهف/سوره۱۸، آیه۷.    
۹. مکارم شیرازی ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۳۴۹، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۶۷.    


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «زینت دنیا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۰۶.    جعبه‌ابزار