روش تحصیل در حوزه و مقاطع آنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تحصیل علم، حوزه علمیه، علوم دینی.

پرسش: روش تحصیل در حوزه و مقاطع آن را بنویسید.

پاسخ: تحصیل علم و دانش در همه رشته‌ها بسیار با ارزش بوده و موجب کمال انسان است. رسیدن به ارزش و کمالات ناشی از علم دارای مقدمات و سختی‌هایی است که ناگزیر باید آن مقدمات را فراهم و سختی‌ها را تحمل کرد.


تحصیل علم و دانش

[ویرایش]

تحصیل علم و دانش در همه رشته‌ها بسیار با ارزش بوده و موجب کمال انسان است. رسیدن به ارزش و کمالات ناشی از علم دارای مقدمات و سختی‌هایی است که ناگزیر باید آن مقدمات را فراهم و سختی‌ها را تحمل کرد.

← ورود به حوزه علمیه


ورود به حوزه علمیه و تحصیل علوم دینی نیز از این قاعده مستثنا نیست بلکه سختی‌ها و مشقت‌های آن از تحصیل در سایر رشته‌ها بیشتر است؛ زیرا تحصیل در حوزه‌های علمیه همواره با محرو میت‌هایی از نظر مالی رو بروست و از طرفی طلبه باید وظایف شرعی خود را به خوبی رعایت کند و به عبارت دیگر دارای زی طلبگی باشد. یعنی نه تنها واجبات را انجام دهد و کارهای حرام را ترک کند، بلکه باید در موارد زیادی ایثارگری کرده و از بعضی از لذت‌های مشروع که مخالف با شان روحانیت است صرف نظر نماید. کسانی از عهده تحمل این سختی‌ها بر می‌آیند که واقعا عاشق این علم باشند. وظیفه اصلی یک طلبه تحصیل علوم دینی و تحقیق مسائل جدید در جهت پاسخ گویی به سؤالات و مشکلات دینی مردم است مگر این که وظیفه مهم تری که دیگران نمی‌توانند انجام دهند مانند تبلیغ ، قضاوت ، مدیریت و رهبری جامعه اسلامی و.... احساس کند. اما در جایی که دیگران چنین وظایفی را به خوبی انجام می‌دهند طلبه لازم است به همان وظیفه اصلی خود که ادامه تحصیل در علم اسلامی است بپردازد.

← آگاهی بیشتر


برای آگاهی بیشتر به کتاب میقات سبز اثر استاد هادوی تهرانی مراجعه فرمائید.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «روش تحصیل در حوزه و مقاطع آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار