روایت و حدیثذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حدیث، علم حدیث، روایت، سنت، دین، امام، پیامبر.

پرسش: چه تفاوت‌هایی بین حدیث، سنت، اثر و روایت وجود دارد و هر کدام دارای چه پیشینه‌ای است؟

پاسخ: روایت در لغت به معنای حمل است و در علم حدیث‌شناسی مترادف حدیث و سنت می‌باشد که گفتار، فعل و تقریر معصوم را نقل یا حمل می‌کند.


تعریف روایت

[ویرایش]

روایت، در لغت به معنای حمل است؛ چنان‌که گویند: «رَوَی الْبَعِیرُ الْمَاءَ»؛ شتر آب را حمل کرد و به شخص سیراب به خاطر آشامیدن آب «ریّان» می‌گویند. همچنین به معنای داستان، قصه و نمایش‌نامه نیز آمده است.
[۳] بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ص۴۴۶، «واژه روی»، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
و به روز هشتم ذی الحجّه بدین جهت که حاجیان برای عزیمت به عرفات آب حمل می‌کنند، یوم الترویّه گفته شده است.
در اصطلاح علم حدیث‌شناسی روایت مترادف با معنای حدیث می‌باشد. و همان حوزه معنایی حدیث درباره روایت نیز جاری است، هر چند که اصطلاح روایت کاربرد کمتری نسبت به حدیث دارد. و به حدیث از آن جهت روایت گفته شده است که گفتار، فعل یا تقریر معصوم را نقل یا حمل می‌کند. راوی حدیث نیز در حقیقت حامل حدیث است.
[۵] نصیری، علی، حدیث‌شناسی، ج۱، ص۳۰، انتشارات سنابل، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.


تعریف حدیث

[ویرایش]

حدیث در اصطلاح علمای شیعه عبارت است از: «کلامی که حکایت کند از گفتار یا کردار یا تأیید و امضای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) یا یکی از امامان معصوم (علیه‌السلام)».
اما حدیث در اصطلاح اهل سنت، عبارت است از: «کلامی که به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) یا یکی از صحابه یا تابعین منتهی می‌شود. و به خاطر تشخیص و جدا کردن هر دو قسم از یکدیگر گاهی به کلامی که به صحابه و تابعین منتهی می‌شود اثر می‌گویند».

معنای لغوی سنت

[ویرایش]

سنت در لغت به معنای راه و روش و طریقه است، و در اصطلاح عام، به معنای راه و روش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در گفتار و رفتار و تأیید دیگران می‌باشد.

معنای اصطلاحی سنت

[ویرایش]

اما سنت در اصطلاح علم حدیث‌شناسی بر گفتار و رفتار و تأیید معصوم (علیه‌السلام) – پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و [[|امامان (علیهم‌السلام)]] اطلاق می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۲۴۶، منشورات دارالرضی، قم، چاپ اول، بی‌تا.    
۲. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۱۹۸ - ۱۹۹، تحقیق:حسینی‌، سید احمد، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.    
۳. بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ص۴۴۶، «واژه روی»، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۱۹۶، تحقیق:حسینی‌، سید احمد، کتاب‌فروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.    
۵. نصیری، علی، حدیث‌شناسی، ج۱، ص۳۰، انتشارات سنابل، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
۶. عاملی، بهاء‌الدین، محمد بن حسین‌، الوجیزة فی علم الدرایة، ص۴، ‌ محقق، مصحح، احمدیان، مرتضی، کتاب‌فروشی بصیرتی، قم، چاپ اول، ۱۳۹۰ ق.    
۷. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۹، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، قم، چاپ سوم، ۱۴۲۴ق.    
۸.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۶، ص۲۶۸، تحقیق، حسینی‌، سید احمد، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.    
۹. سبحانی، جعفر، دروس موجزه فی علمی الرجال والدرایه، ج۱، ص۱۶۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «روایت و حدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۵/۱۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار