رسیدن به مقام لوح محفوظذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:مقامات انسان، لوح محفوظ، علم خدا، اخلاص.
پرسش :آیا هر انسانی می‌تواند به درجه‌ای نزد خداوند برسد که لوح محفوظ بر او آشکار شود؟
پاسخ :


رسیدن به درجات معنوی

[ویرایش]

برای هر انسانی این امکان وجود دارد که می‌تواند به درجات بالای معنوی از جمله اطلاع از لوح محفوظ برسد؛ اما چند نکته را باید در نظر داشت:

← رسیدن به مقام لوح محفوظ


رسیدن به مقام لوح محفوظ و اطلاع از آن هر چند برای هر انسانی ممکن است؛ ولی امری بسیار مشکل و نیاز به تلاش فراوان و اخلاص کامل است؛ زیرا مقصود از لوح محفوظ ( ام الکتاب ) همان علم ازلی الاهی است که مقدّرات در آن ثابت و غیر قابل تغییر است.... و عِندَنا کِتابٌ حفیظٌ"؛ و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است. یا آیۀ "فی لوح محفوظ"، این آیات دلالت دارند بر این که کتابی است که حافظ اعمال تمام انسان‌ها و غیر آنهاست. در عین حال مشتمل است بر جمیع مشخصات حوادث و خصوصیات اشخاص و تغییراتی که آنها دارند، ولی خودش هیچ تغییر و دگرگونی ندارد. بنا به گفتۀ بسیاری از مفسّران، لوح محفوظ و کتاب مبین یکی هستند. چون منظور از کتاب مبین همان مقام علم پروردگار است؛ یعنی همۀ موجودات در علم بی پایان او ثبت اند و شاهد، آن آیاتی است که می‌گویند:"در زمین و آسمان چیزی به سنگینی ذره از پروردگار تو پوشیده نیست، و هیچ موجودی کوچک تر و بزرگ تر از آن نیست، مگر این که در کتابی مبین هست"؛، و "هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، مگر این که روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می‌داند همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است! -در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا - " و دلالت می‌کنند که جهان پهناور هستی نیز انعکاسی از این لوح محفوظ است. پس مقصود از لوح محفوظ (ام الکتاب) و کتاب مبین، همان علم ازلی الاهی است که مقدرات در آن ثابت و غیر قابل تغییر است. نتیجه این‌که ادعای اطلاع از لوح محفوظ ادعای بزرگی است و به راحتی نمی‌توان از هر مدعی پذیرفت.

← حجیت ادعای اطلاع از لوح محفوظ


ادعای اطلاع از لوح محفوظ در صورت واقعیت داشتن فقط برای خود آن شخص می‌تواند حجیت داشته باشد؛ اما برای دیگران حجیت ندارد؛ مگر این‌که از سوی پیامبر (صلی الله علیه وآله) یا امام (علیه السلام) که حجت از جانب خداوند هستند بیان و ادعا شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره ق/۵۰، آیه۴.    
۲. سوره بروج/۸۵، آیه۲۲.    
۳. سوره یونس/۱۰، آیه۶۱.    
۴. سوره هود/۱۱، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار